Kan zeewater de oplossing betekenen voor de sluimerende waterschaarste?

Kan zeewater de oplossing betekenen voor de waterschaarste in steeds meer gebieden? The National Geographic denkt van wel:

Voorspeld wordt dat tegen het jaar 2025 zo’n 1,8 miljard mensen zullen leven in gebieden waar waterschaarste heerst. Ontzilting – het proces waarbij zout uit water wordt verwijderd- wordt steeds vaker als oplossing naar voren gebracht.vMaar voor ontzilting een verschil kan maken in de sluimerende watercrisis, moeten overheden en experts een reeks obstakels wegruimen die dat proces duur en onefficiënt maken, blijkt uit een studie.

Wetenschappers voorspellen dat in 2016 de hoeveelheid drinkbaar water die door onziltingsinstallaties zal worden geproduceerd de 38 miljoen kubieke meter per jaar zal overtreffen, dat is dubbel zoveel als in 2008.

Moderne ontziltingsinstallaties gebruiken een technologie die omgekeerde osmose heet en waarbij een pomp de vloeistof door een membraan drukt in de stromingsrichting omgekeerd aan die bij osmose. In verstaanbare taal betekent dit dat water heel hard dwars door een zeef met microscopische gaatjes wordt geduwd. Grote moleculen, zoals zout worden op die manier weggefilterd, waarna zuiver water naar de andere kant vloeit.

Deze methode verbruikt minder energie dan andere ontziltingstechnieken zoals de verwarming van zeewater of het winnen van drinkbaar water uit stoom.

Meer
Mijn Volglijst

Beursupdate: Elia trekt kop in rode Bel20

26/11/2021 12:56

(ABM FN) De Brusselse beurs noteerde vrijdagmiddag nog altijd in het rood, maar de verliezen van de Bel20 waren iets kleiner dan op de andere Europese beurzen, mede dankzij de koersstijging van Elia. 

In het begin van de namiddag daalde de Brusselse hoofdindex 1,9 procent tot 4.156,16 punten. 

Lees meer...
Markten
Lees meer...
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20