Kan een gezonde levensstijl kanker voorkomen?

Sommige (maar helaas niet alle) vormen van kanker kunnenvoorkomen worden. Qua levensstijl kan je je gewoontes aanpassen om jezelf tebeschermen en het risico op kanker te verminderen.

Je levensstijl kan absoluut een verschil maken als het opkanker neerkomt. Volgens experts wordt ongeveer de helft van de gevallen vankanker veroorzaakt door foute keuzes die we maken in het dagelijks leven. Hetgaat om allerlei factoren, van wat we in ons lijf steken tot hoe vaak webewegen. 

“Meerderheid van kankers te vermijden”

Elk jaar krijgen tienduizenden mensen in België kanker. Insommige van de gevallen gaat het om kankers door genetische afwijkingen, maarde meeste kankers waren veroorzaakt door de westerse levensstijlen,eetgewoontes met veel vet en de consumptie van tabak en alcohol. Volgens gezondheidsexpertGraham Colditz is “de meerderheid van de kankers te vermijden”.

Waar te beginnen?

Hou die weegschaal in het oog. Je lichaamsgewicht heeft veelinvloed op het al dan niet krijgen van kanker. Voor elke vijf punten dat iemandboven zijn of haar “normaal” BMI tussen 18,5 en 24,9 gaat, verdubbelthet risico op borstkanker na de menopauze of darmkanker. Mensen met een BMI van30 of hoger, die in de categorie ‘zwaarlijvig’ vallen, lopen een hoger risicoop dertien verschillen soorten kanker. Overmatig lichaamsgewicht produceertchemische stoffen die zorgen voor chronische ontstekingen en verhoogde niveausvan insuline en hormonen. Dat zorgt dan weer voor een situatie die gunstig isvoor de groei van kankercellen.

“Lichaamsvet zit niet gewoon stil”, zegt EmmaShields van Cancer Research UK. “Het verstuurt ook berichten naar de restvan je lichaam.”

Beste manier om lichaamsvet te verliezen?

Bewegen is de boodschap. Door te sporten, behoud je nietenkel een gezond lichaamsgewicht, het heeft ook voordelen op het vlak vankankerbestrijding. Zo wordt het immuunsysteem bevorderd en wordt despijsvertering versneld. Daardoor wordt het maagdarmstelsel minder lang blootgesteldaan kankerverwekkende carcinogenen.

En gemiddelde volwassene zou minstens een half uur per daggematigd moeten bewegen. Een wandeling is al genoeg. “Je hoeft echt geenmarathon te lopen”, zegt professor James Lacey jr. van de Division of CancerEtiology in de Amerikaanse staat Californië.

En ons eten?

Probeer verwerkt vlees te vermeiden, zoals spek engeblikte worsten, net als rood vlees. Beide soorten vlees veroorzaken ontstekingenin het lichaam, wat het risico op darmkanker verhoogt. Je kan beste voor Mediterraneof Japanse gerechten gaan: porties met veel fruit en groenten en een hoogvezelgehalte. Kies voor bruine rijst in plaats van witte, want dat is betervoor je suikerspiegel.

Het American Institute for Cancer Research raadt ons aan omgesuikerde drankjes te laten, niet meer dan 510 gram rood vlees per week teeten en minstens twee derde van ons bord te vullen met groenten, fruit, vollegranen en bonen.

Hoe erg is alcohol?

“Alcohol is een erkend carcinogeen (een kankerverwekkendestof, red.)”, zegt onderzoeksterAlice Bender van het American Institute for Cancer Research. “Het kan DNAbeschadigen. Het kan hormonen doen groeien in je lichaam, zoals oestrogeen, datkanker kan aanwakkeren.”

Vrouwen mogen niet meer dan 35 centiliter bier of 15centiliter wijn per dag drinken. Bij mannen is dat ongeveer het dubbele. Stopook met roken. Roken is gelinkt aan ongeveer 81 procent van de gevallen vanlongkanker. Bovendien lopen rokers ook het risico op twaalf andere kankers,waaronder strottenhoofd- en mondkanker. Stoppen levert meteen voordelen op.Amper twintig minuten na de laatste sigaret daalt de hartslag en de bloeddrukvan de roker. Na 12 uren ligt je niveau van koolstofmonoxide weer op eennormale hoogte.

Wat met fabeltjes?

Wat met die asperge-extracten, essiac thee en specialekruidenmixen? Er bestaat geen enkel bewijs dat die huis-tuin-en-keukenmiddeltjes effectief zijn op het vlak van kankerbestrijding.

Sommige foodgoeroes beweren ook dat “zuur-producerende”producten, zoals ei, zuivel, vlees en sommige granen, kankerverwekkend zijn.Ook daar hebben voedingsdeskundigen nooit bewijzen voor gevonden. Verder zoudendie producten ook geen effect hebben op de zuurtegraad va het  lichaamsweefsel.

Duizenden experimenten hebben al aangetoond dat het latenvan het gebruik van deodorant, microgolfovens en mobiele telefoons het risicoop kanker niet verlaagt.

“Verkopers storten zich al honderden jaren op demedische sector”, zegt oncoloog Ian Haines. “Ik denk niet dat datecht veel veranderd is.”

Wat kunnen we nog doen?

Ongeveer 86 procent van de gevallen van huidkanker wordengelinkt aan bloodstelling aan de zon. Vermijd dus gedurende een lange tijd jehuid bloot te stellen aan de zon.

Probeer verder ook om acht uren te slapen. “Na eennacht met maar vier of vijf uren slaap, is er een daling van 70 procent van jecellen die elke dag kankercellen vernietigen in je lichaam”, stelt professorMatthew Walker van het Center for Human Sleep Science.

Een laatste tip: het is nooit te laat om te veranderen.Iemand die stopt met roken voor zijn/haar vijftigste verjaardag, loopt maarhalf zoveel kans om de komende vijftien jaren kanker te krijgen als zijn/haar rokendeleeftijdsgenoten. Wilson Mertens, directeur van Cancer Services for theBaystate Regional Cancer Program, zegt dat de eerste stap de belangrijkste isin veranderingen doorvoeren: “Zelfs kleine veranderingen kunnen eenverschil maken.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20