Jobbonus in zicht voor 730.000 werkende Vlamingen met laag inkomen

De Vlaamse regering geeft het startschot voor de praktische uitvoering van de jobbonus, een extra financiële prikkel voor werkenden met een laag inkomen.

Wat is de jobbonus?

Met de jobbonus wil de Vlaamse regering de bevolking op arbeidsleeftijd extra stimuleren om aan het werk te gaan of te blijven. De doelgroep zijn personen met een laag beroepsinkomen. De bonus moet het inkomensverschil tussen werken en niet-werken vergroten, om zo de nefaste werkloosheidsval tegen te gaan.

Wie komt in aanmerking?

De premie wordt toegekend aan loontrekkende werknemers en statutaire ambtenaren die in Vlaanderen wonen, op basis van hun loon. Alleen wie minder dan 2.500 euro bruto per maand verdient, komt in aanmerking. Volgens de bevoegde Vlaamse ministers Jo Brouns (cd&v, Werk) en Matthias Diependaele (N-VA, Financiën) gaat het om ruim 730.000 mensen.

Hoeveel bedraagt de jobbonus?

  • Gemiddeld maandloon onder 1.800 euro bruto: de jobbonus bedraagt maximaal 600 euro bij een voltijdse tewerkstelling.
  • Tussen 1.800 euro en 2.500 euro bruto: de jobbonus ligt tussen 0 en 600 euro en neemt af naargelang je meer verdient.

Wat moet je doen om de bonus te ontvangen?

Niets, behalve je rekeningnummer doorgeven. Dat kan via Mijn Burgerprofiel.

Werknemers die recht hebben op de jobbonus, zullen vanaf eind 2022 een brief met het exacte bedrag en verdere instructies ontvangen. Er moeten dus geen aanvraag of loonfiches ingediend worden. Alles verloopt automatisch, op basis van de gegevens waarover de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid beschikt.

“De toekenning, berekening en uitbetaling van de premie wordt via een operationeel partnerschap tussen het Departement Werk en Sociale Economie en de Vlaamse Belastingdienst uitgewerkt”, zegt de Vlaamse regering.

(ns)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20