Voormalig PS-minister Jean-Pascal Labille maakt de rekening: “De PS heeft niet langer voeling met deel van de samenleving”

Jean-Pascal Labille, huidig voorzitter van het socialistisch ziekenfonds Solidaris en voormalig minister in de regering-Di Rupo, laat in een interview met La Libre Belgique zijn licht schijnen over het slechte verkiezingsresultaat van de PS.

In het nieuws: “De PS heeft in twintig jaar een derde van haar kiezers verloren”, concludeert Labille.

  • Volgens hem zijn die kiezers niet allemaal naar de uiterst linkse PTB gegaan, maar is er in Wallonië toch ook veel rechtser gestemd. “De verkiezingen hebben laten zien dat we niet langer voeling hebben met tenminste een deel van de samenleving”, is Labilles conclusie.
  • Hij ziet twee redenen waarom Walen rechtser stemden en MR aan winst hielpen:
    • MR hamerde op het verschil tussen werken en niet-werken dat groter moet worden. Labille zegt dat er “een leugen” is verspreid, dat mensen die werken slechter af zouden zijn dan mensen met een uitkering. Hij haalt daarbij het onderzoek van professor Ive Markx aan, wat ook in Vlaanderen stof deed opwaaien. Zo werden mensen met een laag loon opgezet tegenover mensen zonder loon, in plaats van dat zij ijverden voor hogere lonen, een eeuwig socialistisch standpunt.
    • En daaraan gekoppeld kon de PS daar niets tegenover zetten. De partij bleef hangen in oude ideeën, terwijl MR, Les Engagés maar ook de PTB zichzelf heruitvonden, merkt Labille op. Kiezers raakten niet overtuigd.
  • Labille ziet wel een weg vooruit, door eveneens een ommezwaai te maken. “We moeten onze doctrine en onze ideologie herbekijken, door bijvoorbeeld te werken rond het idee van een altruïstisch individualisme”, oppert hij.
Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.