Japanse rederij wil schepen met afval aan boord aandrijven

Schepen genereren tijdens hun reizen ook een aanzienlijk volume organisch afval. Dat product kan echter ook tot een brandstof worden omgezet. Op die manier zouden schepen voor een gedeelte van hun eigen energievoorziening kunnen zorgen. Dat zegt de Japanse scheepvaartgroep Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line).

Het Japanse concern heeft een proefproject opgezet om de voordelen van het concept aan te tonen. NYK Line en zijn partners in het project hopen de toepassing later in een commerciële vorm op de markt te kunnen brengen.

Energie en afval

NYK Line zegt met het concept een aantal problemen aan boord van de wereldwijde vloot te willen aanpakken. Daarbij hoopt de Japanse rederij een gezamenlijke oplossing voor de afvalverwerking en de energievoorziening te kunnen aanreiken.

Enerzijds produceren schepen tijdens hun reizen immers heel wat organisch afval, dat moet worden opgeslagen en in een van de aanloophavens moet worden gelost, waar het vervolgens wordt opgehaald om te worden verbrand.

Dat proces gaat echter gepaard met een grote uitstoot van koolstofdioxide, een stof die tot de opwarming van de aarde bijdraagt. Ook het gebruik van fossiele brandstoffen voor de aandrijving van het schip leidt tot de productie van koolstofdioxide.

NYK Line wil aan boord van zijn schepen echter een systeem inbouwen waardoor minder afval in de aanloophavens moet worden afgeleverd en tegelijkertijd op een milieuvriendelijker brandstof beroep kan worden gedaan. Die plannen wil de maritieme groep realiseren door het organisch afval aan boord van zijn schepen te recycleren en om te zetten in een synthetische brandstof.

Isop

Om dat doel te bereiken heeft de scheepvaartgroep een samenwerking aangekondigd met het Japanse bedrijf Sustainable Energy Development, dat zich gespecialiseerd heeft technologieën die biomassa in energie omzetten.

Daarbij wordt gewerkt met het systeem Integrated Subcritical-water Organic-waste Power-generation (Isop) dat door Sustainable Energy werd ontwikkeld. Ook Astomos Energy Corporation, een Japanse importeur en distributeur van gas, is bij het project studie betrokken.

Isop is een nieuw organisch afvalverwerkingssysteem dat in staat is om restproducten in energie om te zetten. Het systeem kan daarbij de uitstoot van koolstofdioxide verminderen door de biologische componenten van het afval om te zetten in brandstof. Isop wordt gekenmerkt door het feit dat er niet tot een scheiding van verschillende soorten afval moet worden overgegaan.

De drie partners in het project willen tegen het midden van decennium een proef met een Isop-installatie aan boord van een van de schepen van de NYK Line opzetten. Op die manier zal worden onderzocht op welke manier afval op zee in energie kan worden omgezet.

Geraamd wordt dat op grote gastankers tijdens een reis van vijfenveertig dagen tussen Japan en het Midden-Oosten ongeveer 5.000 liter afval, grotendeels bestaande uit resten van plasticproducten, wordt geproduceerd.

Het afval dat aan boord wordt gegenereerd, wordt op het dek van het schip opgeslagen. Door de biologische componenten van dat afval voor de aandrijving van het schip te gebruiken, zal volgens NYK Line de uitstoot van koolstofdioxide van het zeetransport als geheel kunnen worden verminderd.

“Een bijkomend voordeel is de vermindering van het opgeslagen afval aan boord van het schip”, merkt de Japanse rederij op. “Hierdoor wordt op het schip extra ruimte vrijgemaakt en bovendien zullen ook de werkomgeving en de sanitaire omstandigheden voor de zeevarenden kunnen worden verbeterd.”

Meer