Italië gebruikt Maleisië als private vuilnisbelt

Volgens milieurechtenorganisatie Greenpeace dumpen Italiaanse bedrijven grote hoeveelheden afval in Maleisië. Dat is tegen de regels van de Europese Unie.

In het rapport van Greenpeace staat te lezen dat Italiaanse bedrijven in de eerste negen maanden van 2019 al zeker 1.300 ton aan illegaal afval gedumpt hebben in Maleisië.

Afvalexport

Italië is de zesde grootste exporteur van plasticafval naar Maleisië in 2019. Dat plasticafval gaat niet altijd naar bedrijven die er ecologisch bewust mee omspringen, integendeel. Het plastic duikt op in allerlei schimmige fabrieken, maar ook in achtertuinen waardoor de hele omgeving verziekt raakt.

De Europese Unie stelt dat de lidstaten enkel recycleerbaar materiaal naar niet-EU-landen mogen sturen als ze zeker zijn dat dat verwerkt zal worden volgens de standaarden van de EU.

Greenpeace heeft, via gelekte documenten, ontdekt dat 43 van de 65 verstuurde containers met afval naar bedrijven gingen die daar geen bevoegdheid voor hebben. Dat wil zeggen dat ze niet de technologische knowhow hebben om op een goede manier met afval om te gaan.

Gezondheidseffecten

Een undercoveroperatie van Greenpeace toonde ook aan dat het afval in Port Klang, een Maleisische stad, afkomstig is uit Groot-Brittannië, Duitsland en Italië. Volgens Greenpeace zaten er in het afval gevaarlijke chemicaliën, zoals zware metalen en benzopyreen. Dat is ook gevaarlijk voor de lokale bevolking.

In de omgeving van Sungai, nog een stad waar Greenpeace informatie over verzamelde, is het aantal longinfecties met 30 procent gestegen. Net in die regio wordt er ook massaal afval gedumpt.

De Italiaanse minister van Milieu Sergio Costa, heeft opgeroepen om een onderzoek te starten. ‘We moeten de strijd tegen wegwerpplastic opvoeren en naar een circulaire economie gaan die gebaseerd is op recyclage, hergebruik en regeneratie.’

Meer