Is het OK om te roddelen?

Roddelaars voelen zich breder gesteund en positieve roddel – waarbij mensen worden geprijsd – zorgt voor een korte opflakkering van het zelfvertrouwen van de roddelaar.

Dat blijkt uit een studie van de wetenschappers Jennifer Cole en Hannah Scrivener van de Staffordshire University.

Ze ondervroegen 160 deelnemers omtrent de gevolgen van roddelen op de roddelaar en keken daarbij naar hun tendens om te roddelen en de gevolgen daarvan voor hun zelfbeeld, sociale steun en tevredenheid met hun leven.

Wat bleek? Hoewel er geen bewijzen werden gevonden dat veel roddelen tot een gunstiger zelfbeeld of een grotere levenstevredenheid leidt, wordt roddelen wel gelinkt aan gevoelens van bredere sociale steun. In een tweede studie werd aan 140 mensen gevraagd om positief of negatief te praten over een fictief persoon. Zij die een positief verhaal opdisten hadden daarna een beter zelfbeeld dan de deelnemers die een negatief verhaal hadden verteld.

(Foto: Attribution by Dano)

Meer