Is er in deze tijden nog een toekomst voor de Amish?

U kent ze wel, de Amish, de mennonitische, rigoristische en protestantse geloofsgemeenschap in Noord-Amerika, die oorspronkelijk uit Zuid-Duitsland en Zwitserland kwam en vooral bekendheid kreeg dankzij de film Witness uit 1985 met Kelly McGillis en Harrison Ford, die volgens kenners nog steeds het meest waarheidsgetrouwe beeld van de gemeenschap toont.

Velen stellen zich de vraag of zo’n sekte in de huidige tijd nog een toekomst heeft? Het antwoord op die vraag staat in het boek Why Is the Penis Shaped Like That?: And Other Reflections on Being Human van auteur Jesse Bering:

‘Wat u waarschijnlijk niet weet is dat de Amishbevolking sinds ze aankwam in de Nieuwe Wereld spectaculair is geegroeid. Met groeiratio tussen de 4 en 6% per jaar, verdubbelt hun aantal om de 20 jaar. In 2008 waren ze met 231.000; een jaar eerder met 218.000. Kinderen baren is niet enkel een hemelse zegen, het is een offciële taak.

De gemiddelde Amishmoeder baart zes tot acht kinderen, waarvan zo’n 80% na de Rumspringa terug naar de sekte keert. (Vanaf een jaar of 16 mogen Amish een paar maanden tot een paar jaar leven als de gemiddelde Amerikaan. Zo kunnen ze beter kiezen tussen het leven in de Amish-gemeenschap en het leven in de ‘wereldse’ Amerikaanse maatschappij. Dit wordt Rumspringa (Nederlands: in het rond springen, ronddollen) genoemd. Ze mogen altijd terugkeren naar de Amish-gemeenschap, onder de voorwaarde dat ze dan ook hun hele leven Amish blijven. Bron: Wikipedia).

Wat pas echt ironisch is, is dat Duitsland, waar de meeste Amish vandaan komen, ondertussen al decennialang met een dalende bevolking te kampen heeft: ‘Nadat vele kerken hun deuren sloten volgden de speeltuinen, kleuterscholen en ook de gewonen scholen. De Amish, die zo vaak door hun Europese landgenoten werden geridiculiseerd als de ‘domme Duitsers’ die weigerden hun archaïsch geloof op te geven – lachen nu laatst… en best.

Trouwens, uit een studie die wordt geciteerd in Martin Selgimans boek, Flourish: A Visionary New Understanding of Happiness and Well-being, moet blijken dat de Amish tot de gelukkigste volkeren ter wereld mogen worden gerekend, samen met de Amerikaanse Forbesrijken en de Inuit, de oorspronkelijke inwoners van Groenland.

Meer