Is de tatoeage-rage over haar piek heen?

Tatoeage-shops hebben het voorbije decennia een enorme groei gekend, maar er zijn signalen dat de sector zijn piek heeft bereikt. Dat zegt Matt Lodder, professor hedendaagse kunst aan de Essex University. Onder meer de massamedia hebben volgens Lodder mee geleid tot een hype waarbij het beroep van tatoeëerder als een interessante carrière-keuze werd gepromoot.

“Het aantal tatoeage-shops heeft in Groot-Brittannië over een periode van tien jaar een groei met 173 procent laten optekenen,” aldus het magazine The Economist. “Er kunnen voor het fenomeen verschillende redenen naar voor worden geschoven. De doorbraak van ecommerce heeft het publiek voor de klassieke shoppingwijken in de stadscentra doen afnemen.”

“Een aantal winkels heeft daardoor de deuren moeten sluiten. Het is echter niet mogelijk om online een tatoeage aan te brengen. Dat is één van de redenen waarom diensten zoals tatoeage-shops erin slagen om de impact van de online retail te overleven.”

Er wordt echter ook gewezen op een veranderend gedrag van de consument. “Sinds de economische recessie besteden de consumenten meer geld aan ervaringen en aan de persoonlijke verzorging,” aldus nog The Economist. “Het aantal tatoeage-shops nam sneller toe dan veel andere specifieke diensten-sectoren, zoals de gokkantoren.”

“Bij de zonnecentra diende de voorbije vijf jaar zelfs een daling met 35 procent te worden opgetekend. Bovendien zijn tatoeages geen impulsaankoop, zodat de winkels niet op dure toplocaties gevestigd dienen te worden. Omdat de sector relatief goed bestand is tegen economische fluctuaties, kunnen de winkels bovendien ook in crisisgebieden overeind blijven.”

Opgemerkt wordt dat bij het publiek ook een grotere interesse in tatoeages kan worden opgemerkt. In Groot-Brittannië zou inmiddels 28 procent van de middenklasse een tatoeage hebben, terwijl 27 procent in de arbeidersklasse. “Ook Samantha Cameron, de echtgenote van de Britse premier, heeft een tatoeage,” aldus de Financial Times.

Toch lijkt er volgens Matt Lodder sprake te zijn van een kentering. Inmiddels ervaart volgens hem een aantal shops uit het middensegment moeilijkheden om het hoofd boven water te houden. De toegang tot het beroep is volgens hem te gemakkelijk geworden, waardoor het aantal winkels een explosie heeft gekend.

“Er is duidelijk sprake van een saturatie,” zegt Lodder. “Het aantal tatoeage-shops lijkt over zijn hoogtepunt en laat opnieuw een dalende trend optekenen. Dat is in belangrijke mate te wijten aan een grote media-hype, die aan een aantal potentiële tatoeage-kunstenaars valse hoop hebben gegeven.”

“Televisieprogramma’s zoals Miami Ink lijken het beroep van tatoeëerder als een potentieel interessante carrière-keuze naar voor te schuiven, terwijl de situatie in werkelijkheid vaak heel anders is.” (mah)

Meer