Investeringen Europese olieconcerns in duurzame alternatieven op twee jaar tijd verdubbeld

In amper twee jaar tijd hebben de grote producenten van olie en gas in Europa hun budgetten voor investeringen in koolstofarme alternatieve energiebronnen verdubbeld. Dat blijkt uit een rapport van consulent Wood MacKenzie. De onderzoekers voegen eraan toe dat ook de grote Amerikaanse concerns inmiddels die beweging volgen.

“Twee jaar geleden maakten de Europese producenten van olie en gas in hun planning voor de nabije toekomst gewag van gemiddeld 2 miljard dollar per jaar voor investeringen in koolstofarme alternatieve energiebronnen”, voert Wood MacKenzie aan.

“Dat kwam overeen met 10 procent van de totale kapitaaluitgaven die de bedrijven hadden voorzien. Inmiddels is er echter sprake van een gemiddelde investering van 4 miljard dollar. Dat vertegenwoordigt 25 procent van de geplande kapitaaluitgaven.”

Repsol

Opgemerkt wordt dat de Spaanse groep Repsol zich daarbij het meest agressief toont. Daar wordt momenteel immers al 35 procent van de totale budgetten voor projecten rond duurzame energie gereserveerd.

“De meeste Europese majors richten zich op hernieuwbare bronnen, waarbij vooral gekeken wordt naar zonnekracht en onshore en offshore windenergie”, stippen de experts van Wood MacKenzie aan.

“Deze technologieën hebben immers al het stadium van de commercieel exploitatie bereikt en hebben inmiddels ook een voldoende schaalgrootte bereikt. Deze bronnen kunnen de grote producenten van fossiele brandstoffen de gewenste toegang tot koolstofarme activiteiten aanbieden.”

“Naast de verdubbeling van de investeringen van de Europese producenten van olie en gas in duurzame bronnen, kan er nog een opmerkelijke evolutie worden opgemerkt”, benadrukken de onderzoekers. “Ook de grote Amerikaanse concerns zoals ExxonMobil en Chevron hebben inmiddels toegezegd in koolstofarme energie te zullen investeren.”

Verschillen

Daarbij zijn er wel een aantal verschillen met de Europese markt. “De Amerikaanse bedrijven spitsen hun investeringen toe op hernieuwbare brandstoffen en de opvang en opslag van koolstofdioxide. Daarentegen blijven zze uit de buurt van zonnekracht en windenergie.”

“In Europa stimuleren bedrijven zoals British Petroleum, Shell, Eni, Equinor en TotalEnergies investeringen in een brede waaier van duurzame energieopwekking, netwerken van laadpalen voor elektrische wagens, de productie van waterstof en de opslag van broeikasgassen.”

“In de offshore windsector kunnen ze bovendien een aantal capaciteiten en vaardigheden van hun vroegere activiteiten inzetten.”

“De grote producenten van olie en gas hebben een missie om hun bedrijf opnieuw vorm te geven en toekomstbestendig te maken”, merkt Wood Mackenzie op. “Men is zich immers van de onomkeerbare verschuiving in de energiemix bewust.”

“Bovendien weten de concerns dat ze acties niet langer meer kunnen uitstellen indien ze nog de interesse van potentiële investeerders willen blijven wekken.”

(bzg)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20