In Ierland moet je je hypotheek niet afbetalen

In Ierland bleken tijdens het tweede kwartaal van dit jaar 16,5 procent van alle hypothecaire leningen met achterstallige betalingen te worden geconfronteerd. Dat betekende weliswaar een daling tegenover een niveau van 17,3 procent tijdens de drie maanden voordien, maar in vergelijking met de internationale normen blijft Ierland tegenover een gigantisch probleem van wanbetalingen aan te kijken.

Dat schrijft financieel specialist Matt Phillips in het magazine Quartz. De Ierse hypothecaire ongehoorzaamheid heeft volgens Phillips echter in grote mate een historische achtergrond en gaat terug tot een opstoot van het Ierse nationalisme op het einde van de negentiende eeuw.

“De Ierse economie vertoont duidelijke tekenen van herstel,” merkt Matt Phillips op. “Tijdens het eerste kwartaal van dit jaar kende het land een economische groei met 2,7 procent en ook de vastgoedprijzen beginnen opnieuw te stijgen, terwijl tegelijkertijd de werkloosheid afneemt.”

“Maar ondanks die positieve signalen blijkt het land zijn vastgoedcrisis niet in de hand te kunnen krijgen. Er diende immers vastgesteld te worden dat 37.066 Ierse huiseigenaars al meer dan twee jaar achterstand aan hypotheek-afbetalingen hebben opgebouwd. Dat betekende een stijging met 5 procent tegenover de eerste drie maanden van dit jaar.”

“Daarmee wordt 5 procent van alle Ierse hypotheken met een achterstand van meer dan twee jaar geconfronteerd,” stipt Phillips aan. “Wanneer ook beperkte achterstallen in rekening worden genomen, is er weliswaar een daling merkbaar, maar in vergelijking met de internationale normen blijft het land met een gigantisch probleem van wanbetaling geconfronteerd te worden.”

“Berekeningen van het ratingbureau Fitch hebben aangegeven dat Spanje, waar de economische situatie nog erger is dan in Ierland, eind dit jaar 3,4 procent van de leningen een achterstand van meer dan negentig dagen zal kennen. In Ierland zou dat cijfer echter oplopen tot ongeveer 19 procent.”

“Er is in Ierland dan ook meer de hand dan louter financiële problemen,” laat Matt Phillips verstaan. “De Ierse wetgeving maakt het immers bijzonder moeilijk om bewoners uit te drijven. Daarom gaan onder de wanbetalers ook een aantal gezinnen schuil die financieel wel in staat zijn om hun hypotheek af te betalen, maar zich beschermd weten en daarom toch hun schulden laten oplopen.”

“Tevens moet er echter gekeken worden naar de geschiedenis. Het ontstaan van het moderne Ierse patriottisme viel op het einde van de negentiende eeuw immers samen met een revolte tegen onrechtvaardige uitdrijvingen tijdens de zogenaamde landoorlogen.” 

“Die periode creëerde de eerste politieke Ierse helden zoals Charles Stuart Parnell en Michael Davitt, maar ook aartsvijanden zoals Charles Boycott, een hardvochtige onpopulaire magistraat van Engelse origine en incasso-ambtenaar voor Ierse grootgrondbezitters,” stipt Phillips aan.

“De magistraat botste echter op een golf van geweldloos verzet en kon uiteindelijk uit het land worden verdreven en zou uiteindelijk zijn naam geven aan een strategie om sancties op te leggen zonder gebruik te hoeven maken van gewapende acties.” (mah)

Meer