In het gezin sturen kinderen de adoptie van technologische vaardigheden

In 30 procent tot 40 procent van de gezinnen hebben ouders het gebruik van technologie van hun kinderen geleerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University Diego Portales in Chili bij meer dan tweehonderd gezinnen met kinderen. De onderzoekers stellen dat jongeren in alle technologische sectoren – zoals computers, mobiel internet of sociale netwerking – een impact blijken te hebben op hun ouders. Wel wordt opgemerkt dat de kinderen zelf van een grotere impact gewag maken dan hun ouders. Dat geeft volgens de onderzoekers aan dat ouders zich vaak niet bewust zijn van de invloed die hun kinderen op hun technologiegedrag hebben.

“De impact kan het vaakst worden opgemerkt bij moeders en gezinnen uit lagere socio-economische groepen,” zegt onderzoeksleider Teresa Correa, docente communicatie aan de University Diego Portales. “Het fenomeen kan worden vergeleken met de situaties in allochtone gezinnen met een laag inkomen, waar de kinderen op het gebied van taal en cultuur een brug leggen tussen het gezin en de nieuwe omgeving. Digitale media vormen voor gezinnen uit lagere sociaal-economische groepen eveneens een nieuwe omgeving en de kinderen uit die bevolkingscategorie hebben een grotere kans om van de school en vrienden input over technologie te ontvangen. Op hun beurt geven kinderen die input door aan hun ouders.”

“Het feit dat technologie-transmissie vooral wordt opgemerkt bij vrouwen en lagere socio-economische groepen, heeft belangrijke implicaties,” zegt Correa nog. “Vrouwen en arme bevolkingscategorieën blijven meestal achter in de acceptatie en het gebruik van de technologie. Vaak hebben deze populaties niet de middelen om nieuwe technologieën te verwerven, maar deze groep toont vaak vooral een gebrek aan de nodige kennis en vaardigheden en ontbeert ook een gevoel van competentie en positieve attitude tegenover digitale media. Deze resultaten suggereren dat scholen in gebieden met een lager inkomen vooral moeten worden gezien als een instrument om het gebruik van digitale media te promoten.” (mah)

Meer