In 1996 loste de Amerikaanse economie voorgoed die van de eurozone. Wat gebeurde er toen?

De Amerikaanse economie en die van de eurozone hielden decennialang gelijke tred. Beide tellen een gelijk aantal inwoners: 332 miljoen voor de VS tegen 344 miljoen voor de eurozone. Tot in 1996 Europa de rol moest lossen. Ondertussen is de Amerikaanse economie bijna twee keer zo groot als die van de eurozone. De Franse investeringsbank Natixis onderzocht wat er na 1996 gebeurde.

 • Bij het vergelijken van trends in het bruto binnenlands product in de Verenigde Staten en de eurozone, zien we dat het voornamelijk vanaf 1996 was dat de groei van de VS sterker werd dan de groei in de eurozone.

Wat gebeurde er rond 1996?

Demografie

 • De demografie in de Verenigde Staten bleef dynamischer dan in de eurozone, wat toeliet dat de werkgelegenheid sneller groeide in de Verenigde Staten.
 • Op het Covidjaar 2021 na is de Amerikaanse bevolking tussen 15 en 64 jaar oud steeds blijven groeien.
 • In de eurozone is die sinds 2011 beginnen krimpen.

Kapitaalsgroei

 • De accumulatie van kapitaal (exclusief woningen) in de Verenigde Staten groeide sneller dan in de eurozone.
 • Als we de groeikloof tussen de VS en de eurozone vergelijken, dan groeide de kapitaalvoorraad tussen 1990 en 2022 met 50% meer in de VS dan in de eurozone.

Technologie

 • De totale factorproductiviteit (technologische vooruitgang) in de Verenigde Staten begon sneller te groeien dan in de eurozone.
 • De investeringsgraad in nieuwe technologieën, het niveau van R&D-uitgaven,… lag in de VS vele malen hoger dan in de eurozone.

Samengevat. Het cumulatieve groeivoordeel van de Verenigde Staten (38 % tussen 1990 en 2023) kan als volgt worden uitgelegd:

 • Het verschil in werkgelegenheidsgroei in het voordeel van de Verenigde Staten (15 %)
 • Het verschil in kapitaalvoorraadgroei in het voordeel van de Verenigde Staten (15 %)
 • Het cumulatieve groeiverschil in totale factorproductiviteit in het voordeel van de Verenigde Staten (8%).
Meer