Immigratie is voor Europese kiezer niet belangrijkste bekommernis

Migratie is voor de Europese kiezers niet de grootste bekommernis. Daarentegen maakt de bevolking van de Europese Unie zich meer bezorgd over een aantal nationale kwesties. De nadruk ligt vaak op corruptie, werkloosheid en levensonderhoud. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau YouGov, in opdracht van de European Council on Foreign Relations (ECFR).

Opmerkelijk is dat in een aantal oostelijke en zuidelijke lidstaten van de Europese Unie emigratie inmiddels als een groter probleem wordt bestempeld dan immigratie. Sommige burgers zijn daarbij zelfs voorstander van een tijdelijk verbod op emigratie.

Migratie-referendum

“Viktor Orbán, Matteo Salvini en Steve Bannon beweren dat de Europese verkiezingen volgende maand in de allereerste plaats een referendum over migratie zijn,” zegt Mark Leonard, directeur van de European Council on Foreign Relations. “Zelfs de Franse president Emmanuel Macron, die zich nochtans als een voorstander van de Europese Unie opwerpt, meent dat de campagne zich vooral op het thema van de immigratie zal toespitsen.”

“Uit het onderzoek van YouGov blijkt echter dat deze problematiek voor de meeste Europeanen niet bijzonder belangrijk is. Veel meer aandacht is er voor vragen zoals corruptie, levensonderhoud, gezondheid, huisvesting en werkloosheid. Andere studies, zoals een enquête van WeEuropeans, komen tot gelijkaardige conclusies.”

“Figuren zoals Orbán, Salvini en Bannon proberen door deze verkiezingen een coalitie te creëren die soevereiniteit centraal stelt,” benadrukt Leonard. “Op die manier hopen zij de Europese Unie van binnenuit te kunnen ontmantelen.”

“De resultaten van de studie moeten dan ook een steun zijn voor de partijen die de Europese Unie promoten. Bovendien maakt de enquête duidelijk dat er bij verkiezingen ook goede scores mogelijk zijn met belangrijke kwesties zoals klimaatverandering, gezondheid, huisvesting en levensvoorwaarden.”

Nationale context

“De enquête onthult in essentie verschillende prioriteiten en zorgen die afhankelijk zijn van de nationale context,” zeggen de onderzoekers. “Grieken, Italianen en Hongaren tonen zich vooral bezorgd over de corruptie die aan de fundamenten van hun samenleving knaagt. Spanjaarden beschouwen de werkloosheid als een groter probleem dan de immigratie.”

De studie toont daarnaast dat vele Europeanen zich relatief pessimistisch tonen over de robuustheid van hun nationale economie. “Toch eist in dertien van de veertien onderzochte landen een meerderheid van de burgers een betere bescherming van het leefmilieu, ook wanneer dat negatieve implicaties voor de economische groei zou hebben,” zeggen de onderzoekers.

Opmerkelijk was dat in een aantal lidstaten uit het zuiden en het oosten van de Europese Unie de bevolking de emigratie een groter probleem noemde dan de immigratie. Dat was onder meer het geval in Spanje, Italië, Griekenland, Polen, Hongarije en Roemenië. Die landen hebben dan ook te maken met een stagnerende of dalende bevolking. In Spanje, Griekenland en Italië wil een meerderheid zelfs een controle op de emigratie.

In West-Europa blijkt de kiezers vaak voorstander van inspanningen om vluchtelingen over de hele Europese Unie te verspreiden. Algemeen blijkt dat 32 procent van de Europeanen zich zorgen maakt over immigratie, terwijl 20 procent zich bekommerd toont over emigratie.

 

Meer