Sterkste landen profiteren het meest van migratie

Migranten blijken in het algemeen in hun thuislanden een betere opleiding genoten te hebben dan de gemiddelde bevolking. Dat blijkt uit een studie van wetenschappers aan de Norwegian University of Science and Technology (NTNU). De conclusies van de studie zijn volgens de onderzoekers in tegenspraak met de algemene percepties die tegenover migratie worden gehanteerd.

“Uit het onderzoek bleek dat migranten hun land van herkomst vaker verlaten als werkzoekenden dan als vluchtelingen,” zegt onderzoeksleider Costanza Biavaschi, professor economie aan de Norwegian University of Science and Technology. “Werkzoekenden wijken liever uit naar landen waar zij voor zichzelf ook grotere kansen zien.”

“De lidstaten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) bleken uit deze migratiebeweging de grootste voordelen te halen. De landen van herkomst ervaren daarentegen de grootste negatieve impact.”

Afstand

“Migranten met de hoogste vaardigheidsniveaus reizen naar de meest productieve landen,” benadrukt professor Biavaschi. “Mensen met een diploma hoger onderwijs tonen drie tot vier keer meer kans om te emigreren dan landgenoten met een lager opleidingsniveau. Men kan hierin wel sterke variaties opmerken, maar de trend is duidelijk.”

“Geografische afstand vormt daarbij een belangrijke factor. Naarmate migranten vanuit hun land van herkomst naar hun nieuwe bestemming een grotere afstand afleggen, blijken ze in het algemeen over een hoger opleidingsniveau te beschikken.”

“Dat blijkt ook bij de migratie vanuit Mexico naar de Verenigde Staten,” betoogt Costanza Biavaschi. “Bij deze migranten heeft een kleiner percentage een diploma hoger onderwijs dan bij landgenoten die in Mexico blijven. Er zijn voor deze migratie dan ook relatief weinig inspanningen nodig. Het land van bestemming is immers vlakbij. Er is ook geen zee die de reis zou kunnen bemoeilijken.”

Concentratie

Biavaschi benadrukt dat migranten kunnen helpen om in hun land van bestemming de welvaart en andere socio-economische omstandigheden te verbeteren. Die impact kan tot 4 procent oplopen. De studie verduidelijkt dat vrijwel alle lidstaten van de Oeso dankzij de positieve selectie onder immigranten een hoger welvaartsniveau kunnen laten optekenen.

“Ook vanuit mondiaal perspectief is er sprake van een positieve invloed op het welzijn,” zegt Biavaschi. “De winst in het land van bestemming is immers groter dan het verlies in de regio’s van herkomst. Er moet daarbij gewag worden gemaakt van een concentratie.”

Landen die van origine de grootste productiviteit tonen, zullen door migratie hun hoogopgeleide beroepsbevolking nog verder uitbreiden. De verliezers zijn de naties waar het grootste aantal geschoolde werknemers vertrekken.”

“Kleine landen waar slechts een klein percentage van de bevolking hoger onderwijs heeft genoten, zijn daarbij de grootste slachtoffers,” besluit Biavaschi.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20