Iemand van mening doen veranderen is kinderlijk eenvoudig

Als je iemand van mening wil doen veranderen, vraag die persoon dan hoe hij iets zou doen, eerder dan waarom. Tot die conclusie komt Philip M. Fernbach, psycholoog aan de Universiteit van Colorado, in zijn studie ‘Political Extremism Is Supported by an Illusion of Understanding’ (PDF).

Politieke extremisten zullen mogelijk hun mening herzien wanneer ze gevraagd worden om uit te leggen hoe hun maatregelen juist verandering zullen teweegbrengen. Zo worden ze gedwongen om de focus te verleggen van waarom ze dit of dat willen naar hoe ze dat in de praktijk zouden doen.

De studie is gebaseerd op een studie bij twee groepen fervente deelnemers aan online discussies. Leden van de eerste groep werden gevraagd waarom ze een bepaalde mening hadden over controversiële zaken en de anderen hoe hun geliefkoosde maatregel in de praktijk kon werken.

Mensen uit de eerste groep waren na de ondervraging nog steeds even overtuigd als ervoor. De tweede groep bleek opeens echter genuanceerder na te denken over het onderwerp en gaf zichzelf achteraf een lagere score met betrekking tot hun begrip ervan.

Drake Baer leidt daar twee zaken uit af:

  • Wil je je gelijk halen in een discussie, vraag je gesprekspartner dan om te verklaren hoe die zijn ideeën en visie in de praktijk wil brengen.

  • Wil je overtuigd blijven van je eigen standpunt, neem dan naar het debat niet enkel redenen mee die je gelijk ondersteunen, maar ook praktische implementaties voor je plannen.

Meer