Iedereen opnieuw zijn rijexamen afleggen: zijn opfrissingsmomenten voor mensen met een rijbewijs noodzakelijk?

De sectorfederatie GOCA Vlaanderen pleit voor regelmatige opfrissingsmomenten voor mensen met een rijbewijs. Het onafhankelijke platform lanceert die oproep naar aanleiding van een test van het VRT-programma Factcheckers, waarbij aan 101 bestuurders werd gevraagd om opnieuw hun theorie- en praktijkexamen voor het rijbewijs af te leggen. De resultaten laten weinig aan de verbeelding over.

Vandaag gelden er andere verkeersregels dan pakweg twintig jaar geleden. De verkeerscode wordt met de regelmaat van de klok aangepast om zo de verkeersveiligheid te garanderen. Daardoor is niet iedereen voldoende op de hoogte van de huidige verkeersregels. In ons land zijn er op dit moment geen verplichte opfrissingcursussen voor mensen met een rijbewijs. En dat heeft vergaande gevolgen voor de verkeerskennis van de Belgische bestuurder, leert een test van Factcheckers.

Theorie en praktijk

Het team achter het VRT-programma had 101 bestuurders (inclusief een reservekandidaat) onder een ander voorwendsel uitgenodigd op een locatie om deel te nemen aan een “onbekend project.” Ze werden bewust in het ongewisse gelaten zodat ze zich niet konden voorbereiden op de rijexamens. Enkel wie slaagde voor zijn theoretisch rijexamen mocht ook het praktijkexamen afleggen.

Van de 101 deelnemers slaagden er slechts 21 voor het theorie-examen, ofwel 20 procent. Van de 22 deelnemers die doorstroomden naar het praktijkexamen (programmamedewerker Britt Van Marsenille slaagde niet voor de theorie, maar legde toch praktijkexamen af) waren er 11 geslaagden, oftewel 50 procent van de deelnemers.

Tijdens het theoretisch examen kwam aan het licht dat de kennis over de voorrangsregels, ritsen en stilstaan en parkeren eerder beperkt is. Minder goede scores zijn er ook voor minder frequent voorkomende verkeersborden zoals een woonerf of fietsstraat. Tijdens het praktijkexamen hebben de meeste inbreuken te maken met de bediening van het voertuig, snelheid & verkeersinzicht en, wederom, de voorrangsregels.

Waarom scoren de bestuurders zo slecht?

Volgens GOCA Vlaanderen zijn er twee verklaringen voor de tegenvallende resultaten. Om te beginnen spreekt de sectorfederatie over bestuurders die “op automatische piloot rijden”. Daardoor hebben ze minder aandacht voor verkeersborden, snelheidslimieten en gewijzigde situaties op de weg.

Daarnaast zijn automoblisten niet altijd voldoende op de hoogte van nieuwigheden in de wegcode. “Die verschijnen meestal wel in de pers of in een sensibiliseringscampagne, maar er is vandaag geen structureel kanaal om die nieuwigheden tot bij elke bestuurder te brengen”, merkt GOCA Vlaanderen op.

Regelmatige opfrissingsmomenten

Naar aanleiding van die resultaten pleit GOCA Vlaanderen voor regelmatige opfrissingsmomenten doorheen het leven van een bestuurder. “Een degelijke parate kennis van de wegcode en blijvende alertheid in het verkeer helpen om ongevallen te voorkomen”, klinkt het. “Het verkeer wijzigt immers voortdurend door nieuwe verkeersregels en -borden, moderne voertuigtechnologieën, gewijzigde verkeerscirculatieplannen. Levenslang leren is dan ook voor bestuurders van een voertuig eerder een noodzaak dan een luxe.”

Vraag is of er in de nabije toekomst een verplichte opfrissingsmoment komt voor bestuurders. Denk bijvoorbeeld aan een elektronisch rijbewijs dat om de tien jaar verlengd moet worden. “Een verplichte test lijkt ons zeker en vast zinvol”, zei Sofie Vanhout, verantwoordelijke Marketing & Communicatie bij GOCA Vlaanderen, woensdagmiddag in een reactie aan Het Journaal. Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, liet alvast weten dat er momenteel geen soortgelijke plannen op tafel liggen.

(lb)

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.