Huisvestingsmaatschappijen mogen onderzoeksbureaus inschakelen om na te gaan of sociale huurders bezit hebben in het buitenland

Wie in ons land een sociale woning wil huren, mag geen woning bezitten, ook niet in het buitenland. Voor de huisvestigingsmaatschappijen is het niet altijd eenvoudig om te achterhalen of iemand een eigendom heeft in het buitenland. Daarom doen ze soms een beroep op een privé-onderzoeksbureau.

Het feit dat huisvestigingsmaatschappijen soms een beroep doen op een privé-onderzoeksbureau om te achterhalen of iemand vermogen heeft in het buitenland doet de vraag rijzen of dit juridisch wel ok is.

Privé-onderzoeksbureaus inschakelen

Het hof van beroep heeft mogelijk een belangrijk precedent gecreëerd. Een koppel dat onterecht een huurwoning huurde moet volgens de rechter 13.000 euro aan verkregen sociale korting terugbetalen omdat het in Turkije vier appartementen bezit, schrijft VRT NWS. Het koppel werd in eerste aanleg ook al voor de vrederechter veroordeeld. 

De rechtbank zag geen graten in het feit dat de Antwerpse huisvestingsmaatschappij Woonhaven privé-onderzoeksbureaus heeft ingezet om te achterhalen of de huurders iets in het buitenland bezitten. De kosten van het onderzoek, in eerste aanleg voor de huurders, moet in beroep wel door de huisvestingsmaatschappij betaald worden.

Bjorn Mallants van de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen reageert tevreden op de uitspraak. ‘We hebben al 100 cases onderzocht. Daarvan hebben 26 huurders hun woning moeten verlaten. Die kunnen we geven aan mensen die al lang op de wachtlijst staan en wel recht hebben op een sociale woning’, klinkt het.

5 miljoen euro

Vlaams Minister van Wonen Matthias Diependaele wil nu 5 miljoen euro vrijmaken om  huisvestingsmaatschappijen te ondersteunen in hun onderzoek naar buitenlands vermogen. Hij sluit daarbij niet uit dat de huisvestigingsmaatschappijen een privé-onderzoeksbureau in de arm kunnen nemen. Zijn administratie probeert duidelijk te bepalen met welke bureaus de Vlaamse huisvestingsmaatschappijen in zee kunnen gaan.

‘We willen huisvestingsmaatschappijen aanzetten om meer onderzoek te voeren in het buitenland. De rechtspraak bevestigt dat het kan. Daarom trekken we er 5 miljoen euro voor uit. En er is achteraf altijd een toets door het gerecht’, aldus de minister.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20