Hoe wordt men een favoriete gesprekspartner? Deel 1

Een interessante en vlotte prater is altijd aangenaam gezelschap. Maar hoe wordt men dat? Het is geen aangeboren talent, maar een vaardigheid die men door ervaring steeds verder kan verbeteren. Er zijn echter ook boeken volgeschreven met tips voor personen die hun conversatie-skills willen verbeteren. De blog Bakadesuyo selecteerde uit al die literatuur de beste tips.

Wij publiceren het advies in twee delen. Hieronder volgt een eerste selectie.

Hoe maak je een goede eerste indruk?

Onderzoek laat zien dat veel wordt bepaald door de eigen verwachtingen. Wanneer men zelf verwacht door anderen leuk gevonden te worden, dan blijkt dat ook in realiteit uit te komen. Wanneer men daarentegen vreest afgewezen te worden, zal men vaak ook op een negatieve reactie stuiten. Dat is wat socioloog Robert Merton een self-fulfilling prophecy noemt.

De verwachting afgewezen te worden leidt er volgens hem toe dat men zich kouder en defensiever gaat gedragen, wat er inderdaad toe zal leiden door anderen niet leuk gevonden te worden. Gelukkig is het omgekeerde ook waar. Zichzelf open en hartelijk opstellen maakt dat men door anderen meteen aangenaam gezelschap zal worden gevonden.

Lachen is daarbij erg belangrijk en een iets tragere glimlach blijkt meer indruk te maken dan een snelle versie. Spreek ook niet te snel, want mensen die traag en helder spreken maken een  geloofwaardiger indruk.

Probeer niet indrukwekkend te zijn

Als men teveel probeert een bepaald beeld van zichzelf neer te zetten, zal men door de omgeving al snel patserig of niet authentiek gevonden te worden. Altijd slimmer proberen te lijken dan de rest zorgt er juist voor dat men als een dom individu zal worden bestempeld. En een Harvard-studie toonde dan weer aan dat mensen stiekem liever samenwerken met een sympathieke idioot dan met een intelligent rotkarakter. 

De broers Ori en Rom Brafman stelden in een onderzoek vast dat openheid tot een snel gevoel van verbondenheid kan leiden. “Wanneer beide partijen zich van bij de kennismaking kwetsbaar opstellen en een openheid tonen over de eigen persoonlijkheid en de eigen ideeën en gevoelens, wordt een omgeving gecreëerd waarin een onmiddellijk gevoel van verbondenheid kan worden gevormd,” zeggen ze.

Laat mensen over zichzelf praten

Mensen zijn hun eigen favoriete gespreksonderwerp. Inderdaad, iedereen is ergens egocentrisch ingesteld en vindt niets boeiender dan over zichzelf te praten. Als men om een gespreksonderwerp verlegen zit is het dus de kunst om de gesprekspartner de juiste vragen te stellen zodat hij over zichzelf begint te praten.

Wanneer men over de eigen persoon praat zal men zich volgens Harvard-neurowetenschapster Diana Termin zelfs nog beter voelen indien men zich daarbij ook gedeeltelijk kan blootgeven.

Volgens FBI-gedragsspecialist Robert Dreeke kan men iemand het best over zichzelf laten vertellen door geen beoordelende houding aan te nemen. Op die manier zal men immers iemand valideren zonder noodzakelijk akkoord te zijn. “Validatie is de tijd nemen om de noden, dromen en verlangens van de andere partij te begrijpen,” zegt Dreeke.

Luister en zorg ervoor dat mensen weten dat je luistert

De FBI heeft een aantal technieken ontwikkeld die moeten helpen om het gesprek met kidnappers tijdens een gijzeling gaande te houden. Hieronder volgen enkele adviezen.

  • Spiegelen: Herhaal de laatste paar woorden die iemand gezegd heeft

  • Parafraseren: Herhaal wat er net gezegd werd in je eigen woorden

  • Labelen: Geef een naam aan de gevoelens die je gesprekspartners beschrijven en zeg bijvoorbeeld ‘het klinkt alsof je je gestresseerd voelt’. 

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.