Hoe ondernemers de letselschade markt in Nederland veroveren

Geschreven met input van Brugman Letselschade Advocaten

Het verkeer wordt steeds drukker, ondanks het advies om meer thuis te werken. Hierdoor zijn er ook veel verkeersongevallen. Daarnaast gebeuren er jaarlijks veel bedrijfsongevallen en kunt u slachtoffer worden van een hondenbeet. Het gevolg is vaak dat het slachtoffer gewond raakt. De schade die hieruit voortvloeit wordt letselschade genoemd.

Voor het verhalen van letselschade kan er een letselschade advocaat of letselschade jurist ingeschakeld worden. In veel landen komen de kosten van een letselschade advocaat voor rekening van het letselschade slachtoffer zelf. Dit is onder andere in België het geval. Er is naar Belgisch recht geen wettelijke bepaling die bepaalt dat de kosten van rechtsbijstand voor het verhalen van letselschade voor vergoeding door de aansprakelijke partij in aanmerking komt.

In een aantal landen is het recht op kosteloze rechtsbijstand bij het verhalen van letselschade wel wettelijk vastgelegd. Dit is onder andere het geval in Nederland. Overkomt iemand daar een ongeval en is een derde aansprakelijke voor de schade, dan is er op grond van artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek ook recht op gratis rechtsbijstand voor het verhalen van letselschade.

Het systeem in Nederland, kosteloze rechtsbijstand bij letselschade

In de Nederlandse wetgeving is niet bepaald wie de rechtsbijstand mag verlenen bij letselschade. Een letselschade slachtoffer kan dus kiezen voor een letselschade advocaat, maar ook voor een letselschade jurist van een letselschade bureau of voor een rechtsbijstandsverzekeraar. Al deze rechtsbijstandverleners hebben recht op een vergoeding voor de door hen gemaakte kosten door de tegenpartij, meestal een verzekeraar. In de wet is geen voorwaarde verbonden aan de rechtshulpverlener. Letselschade specialist is ook geen beschermde titel zodat iedereen, ongeacht kennis op opleiding, letselschade zaken mag behandelen.

Letselschade in Nederland, een verdienmodel voor ondernemers

Letselschade advocaten en veel letselschade juristen zijn belangenbehartiger geworden om mensen met letsel te helpen bij het verhalen van letselschade. Dit is ook het doel van de wet, een vergoeding voor kosten van rechtsbijstand zodat iemand met schade zich bij het verhalen hiervan kan laten bijstaan door een deskundige rechtsbijstandverlener. 

Omdat de Nederlandse wet geen voorwaarden stelt aan de rechtsbijstandverlener zijn er veel ondernemers die gestart zijn met het verhalen van letselschade na een ongeval op de aansprakelijke partij of diens letselschade verzekeraar. Anders dan letselschade advocaten en juristen zijn deze personen op zoek naar manieren op geld te verdienen. Precies het tegenovergestelde van letselschade advocaten die nu juist mensen willen helpen.

Tot op heden heeft de Nederlandse wetgever geen maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat letselschade slachtoffers alleen bijgestaan mogen worden door een rechtsbijstandverlener met de benodigde kennis en diploma’s. Het gevolg is dat veel letselschadeslachtoffers niet de schadevergoeding ontvangen waar zij eigenlijk recht op hebben. Letselschade is hiermee in Nederland een verdienmodel van ondernemers geworden.

Dient artikel 6:96 dan uit het Burgerlijk Wetboek gehaald te worden? Nee, maar het is wel tijd voor een herziening van dit wetsartikel. Er zouden vanuit de wetgever eisen gesteld moeten worden aan de rechtsbijstandsverlener. Zo zorg je ervoor dat een letselschade slachtoffer alleen nog rechtsbijstand ontvangt van een rechtsbijstandverlener met kennis van zaken.

Meer