Hoe omschrijf je je crypto-activiteiten het best om niet verloren te lopen in het Belgisch belastingsysteem?

Gezien de afwezigheid van specifieke regelgeving in België, is het gemakkelijker om een NFT te “ontginnen” dan om zelf te beoordelen hoe je crypto-transacties blootgesteld zijn aan de fiscus als individu, start-up of KMO. Een Luikse advocaat die gepassioneerd is door deze nieuwe financiële technologie, heeft de juridische weg uitgestippeld. Crypto en de Belgische fiscus, de zienswijze uit Wallonië.

Mensen helpen de beste kansen te grijpen. Dat is de opdracht die Florian Ernotte, advocaat gespecialiseerd in het ondernemingsrecht, vennoot in het advocatenkantoor Avroy en voorzitter van de innovatiecommissie van de balie van Luik-Hoei, zich heeft gesteld. Hij is richt zich op alle aspecten aangaande technologie, was medeoprichter van de website cryptomonnaie.be en sloot zich aan bij het Walchain-initiatief (de blockchain made in Wallonia) om deel te nemen aan de opbouw van collaboratieve en transparante ecosystemen.

Geconfronteerd met een cliënteel waarvan de vragen steeds verfijnder worden naarmate crypto’s meer ingang vinden, heeft Florian Ernotte onlangs een e-book geschreven over crypto-fiscaliteit in België. Deze kleine handleiding behandelt de rapportageverplichtingen, het beheer van crypto-activa, de vaagheid van de eigenlijke belastingregeling.

Wat moet je doen als je NFT’s hebt verkocht? Wat zijn de vereisten voor crypto-rekeningen van buitenlandse aanbieders? Wat zijn de voordelen van investeren in een bedrijf? Hoe bereid je je voor op belastingen?

“Tot op heden is crypto niet gereguleerd in België. Daarom is de juridische kwalificatie die aan crypto is of zal worden gegeven van essentieel belang om het belastingregime ervan te bepalen”, merkt Ernotte op. Als cryptomunten bijvoorbeeld worden erkend als valuta, dan is de belastingregeling die erop van toepassing is, vrij gunstig (geen belasting op vermogenswinsten, bijvoorbeeld).

Rechtszekerheid

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (EU) heeft destijds geoordeeld dat Bitcoin een virtuele munt is en dus niet aan btw is onderworpen. Dit besluit is sindsdien nooit bevestigd of ongedaan gemaakt.

“Dit betekent dat het Hof niet meer is ondervraagd over dit soort kwesties, wat geruststellend kan zijn voor beleggers, aangezien dit standpunt van het Hof dus vast lijkt te staan”, legt de crypto-advocaat uit.

De Europese Unie werkt echter aan een juridisch kader om de situatie te verduidelijken.

Dat is “om iedereen rechtszekerheid te bieden”, betoogt Ernotte. Hij merkt wel op dat “de kans groot is dat cryptomunten, of althans een deel daarvan, als roerende activa zullen worden beschouwd.”

In het huidige Belgische belastingstelsel worden de inkomsten dus pas belast wanneer de vermogenswinst wordt gerealiseerd.

“Belastingheffing is altijd een ingewikkelde zaak geweest. Dit kan worden verklaard door de reactie van de wetgever op de vindingrijkheid van belastingadviseurs. Het belastingrecht is voortdurend in ontwikkeling en het aantal belastingteksten neemt voortdurend toe”, aldus de auteur.

Duidelijkheid onmogelijk?

De complexiteit van belastingzaken geeft aanleiding tot andere administratieve symptomen, zoals blijkt uit de belastingaangifte.

“Vergelijk je belastingaangifte van de jaren 2000 met die van vandaag en je zal aan het aantal nieuwe codes in je huidige document kunnen zien dat de zaken steeds complexer worden”, zegt Ernotte.

Temeer daar momenteel, en dit geldt des te meer dan vroeger, elke belastingplichtige een unieke situatie heeft. Deze uniciteit maakt het helaas ook onmogelijk om duidelijke en precieze lijnen uit te zetten.

Om bijvoorbeeld te weten of een transactie in cryptomunten speculatie of normaal vermogensbeheer is.

“De vraag of het al dan niet om een speculatieve transactie gaat, kan slechts worden beantwoord in het licht van de feitelijke en juridische omstandigheden waarin deze transactie heeft plaatsgevonden, met name op basis van de beoordelingselementen”, hercontextualiseert Ernotte.

Dit is een cruciaal punt dat bepalend is voor de toepasselijke belastingregeling. De belastingvrijstelling van vermogenswinsten uit de verkoop van cryptomunten geldt niet langer indien de winsten het gevolg zijn van speculatie. Kortom: alleen een persoonlijk onderzoek van de algemene situatie van de belastingbetaler maakt een relevant en passend advies mogelijk.

(lb/ns)

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.