Hoe heeft uw pensioenspaarverzekering het coronajaar 2020 doorstaan?

Verzekeraars maken met mondjesmaat de opbrengsten van de tak21-verzekeringen, waaronder de pensioenspaarverzekeringen, bekend. Uit de eerste cijfers blijkt dat de pensioenspaarders vorig jaar minstens 0,82 procent rendement hebben gehaald.

Wie wil sparen voor zijn oude dag kan een beroep doen op twee fiscaalvoordelige spaarformules: de pensioenspaarverzekering en het pensioenspaarfonds. Dat laatste is in de eerste plaats op het lijf geschreven van mensen die bereid zijn een risico te nemen. In tegenstelling tot een pensioenspaarverzekering (tak21) worden uw inlagen niet beschermd door het depositogarantiestelsel. Dus u kunt met andere woorden een deel van uw inlagen verliezen.

Pensioensparen voor voorzichtige spaarders

Voorzichtige pensioenspaarders kiezen daarom doorgaans voor een pensioenspaarverzekering. Zo’n verzekering bestaat uit een gewaarborgde rentevoet en een eventuele winstdeelname. De gewaarborgde rentevoet geldt doorgaans voor de volledige loopduur van het contract voor de gedane stortingen. Zodra een bank of verzekeraar sleutelt aan die rentevoet geldt de aanpassing voor nieuwe stortingen. De eventuele winstdeelname is een extraatje dat u op het einde van het jaar krijgt als de financiële resultaten het toelaten.

Omdat pensioenspaarverzekeringen bepaalde doelstellingen moeten halen, opteren ze om het kapitaal te beleggen in vastrentende activa, zoals obligaties. Door de lage rente komen de opbrengsten onder druk te staan. Daarom zien we dat de totaalrendementen de afgelopen jaren gevoelig zijn gedaald. Waar u in 2010 bij het merendeel van de verzekeringen een totaalrendement kreeg van minstens 3 à 3,5 procent, is dat vandaag bij sommige contracten gezakt tot minder dan 1 procent.

Gewaarborgde rentevoet van 0 procent

Sommige verzekeraars bieden contracten aan met een gewaarborgde rentevoet van 0 procent. Op die manier gunnen zij zichzelf meer vrijheid om het kapitaal te beheren. Dat resulteert doorgaans in hogere rendementen dan dezelfde contracten met een gewaarborgde rentevoet. Zo bracht de pensioenspaarverzekering van Baloise Insurance zonder gewaarborgde rentevoet in totaal netto 1,07 procent in het laatje vorig jaar. Bij het verzekeringscontract met een gewaarborgde rentevoet bleef de winst beperkt tot netto 0,82 procent.

Door de lage rentestanden kennen veel verzekeraars enkel een eventuele winstdeelname toe op de premies die de afgelopen jaren gestort zijn. Op de premies van eerdere jaren is de gewaarborgde rentevoet te hoog om daarop nog eens een eventuele winstdeelname uit te betalen. Het totaalrendement op die premies ligt (door de hogere gewaarborgde rentevoeten destijds) doorgaans hoger dan die op de meest recente stortingen.

Opbrengsten 2020

Deze verzekeraars hebben de nettorendementen (na aftrek van kosten en eventuele belastingen) voor de pensioenspaarverzekering al bekendgemaakt:

  • Save Plan Pensioensparen van Baloise Insurance: 0,82 procent
  • Save Plan Pensioensparen (0 procent) van Baloise Insurance: 1,07 procent
  • Top Rendement van AG Insurance: 1,7 procent
  • Capiplan (0,45 procent) van Vivium: 1,45 procent
  • Capiplan (0 procent) van Vivium: 1,75 procent
  • Self Life Dynamico van Athora: 1,43 procent
  • Plan for Life van Allianz: 1,55 procent
  • Post Optima Pension van bpost bank: 1,8 procent
  • Invest Plan van BNP Paribas Fortis: 1,8 procent

Bron: Spaargids.be

Lees ook:

(jvdh)

Meer