Hoe de langstdurende staking van 2021 in de VS op zijn einde is gekomen

Na bijna drie maanden gaan de stakende arbeiders van ontbijtgranenfabrikant Kellogg’s in de VS terug aan het werk. De arbeiders legden begin oktober het werk neer om te eisen voor betere arbeidscontracten. Het einde van de staking bij Kellogg’s betekent ook het einde van een stakingsgolf die in oktober de VS rondging.

Waarom is dit belangrijk?

2021 was een jaar waarin de vakbonden terug aan belang wonnen in de Verenigde Staten. Terwijl in onze streken de positie van vakbonden regelmatig in vraag wordt gesteld, lijken ze over de oceaan alleen maar sterker te staan. Over de hele VS organiseerden arbeiders zich om te eisen voor betere werkomstandigheden. De maand oktober kreeg zelfs de naam 'Striketober' in Amerikaanse media omwille van de stakingsgolf.

Ongelijke contracten

Op 5 oktober beslisten arbeiders bij de fabrieken van de Kellogg Company het werk neer te leggen. Reden voor de staking was de inhoud van de arbeidscontracten voor nieuwe werknemers. Sinds enkele jaren maakt een onderscheid tussen legacy en transitional werknemers, de een krijgt een pak meer voordelen dan de ander.

De transitional-werknemers zijn nog niet zo lang aan de slag in de fabrieken. Zij verdienen ongeveer 22 dollar per uur, in tegenstelling tot de 35 dollar die de legacy-werknemers met meer anciënniteit verdienen. Daarbovenop krijgen de jongere arbeiders een pak minder sociale voordelen. Sinds 2015 gold dat maximaal 30 procent van de arbeiders onder zo’n transitional-contract mogen werken, maar Kellogg’s wilde van die beperking af.

Daar wrong het voor de vakbondsafgevaardigden. Ze vreesden dat voortaan de meerderheid van alle werknemers onder de minder voordelige contracten zouden werken. Als reactie op de weerstand van de vakbonden, dreigde Kellogg’s ermee naar Mexico te verhuizen. Daarmee was de kous af, 1.400 arbeiders legden in de vier Kellogg’s-fabrieken in de VS het werk neer.

Bittere relatie

Wat volgt is een bitse onderhandelingsstrijd tussen vakbondsafgevaardigden en de bedrijfstop die 77 dagen zal duren. Kellogg’s gaat op een gegeven moment op zoek naar tijdelijke vervangarbeiders om de productie draaiende te houden, tot groot ongenoegen van de vakbonden. In een hoogtepunt dreigt Kellogg’s er zelfs mee de 1.400 stakende arbeiders te ontslaan en definitieve vervanging te zoeken, nadat de vakbonden een voorstel afwijzen waarin de werknemers een loonsverhoging van 3 procent en extra voordelen krijgen.

Op 17 december trok Democratisch senator Bernie Sanders nog naar Kellogg’s om zich solidair te tonen met de stakende arbeiders:

Dinsdag kondigden de vakbond en Kellogg’s aan dat ze tot een akkoord zijn gekomen. Geen enkele arbeider zal zijn job verliezen, daarbovenop volgt er een algemene loonsverhoging en krijgen alle werknemers extra sociale voordelen. Het zal voortaan ook eenvoudiger zijn om van een transitional naar een legacy contract te kunnen promoveren.

“Onze stakende leden bij de Kellogg’s-fabrieken hebben dapper stand gehouden en maakten grote offers om een eerlijk contract te krijgen”, zegt Anthony Shelton, de voorzitter van de vakbond die de staking leidde. “Dit akkoord biedt vooruitgang en bevat geen enkele toegeving.”

The Big Quit en Striketober

In 2021 maakte de Amerikaanse arbeidsmarkt een bewogen jaar mee. Toen het normale leven stillaan terug op gang begon te komen in de zomer van 2021, was er een groot ongenoegen ontstaan bij Amerikaanse arbeiders. Tijdens de coronacrisis voelden veel Amerikaanse werknemers zich in de steek gelaten door hun werkgevers. Lange werkuren in ruil voor lage lonen en gebrekkige sociale voordelen deden veel werknemers twijfelen over hun job. Ondertussen deelden grote bedrijven riante bonussen uit aan hun topmanagers. Dit overheersende ongenoegen plaveide de weg voor ’the Big Quit’: een ongeziene golf van werknemers die er de brui aan gaven en tegen hun bazen vaarwel zeiden.

Na de Big Quit volgde de stakingsgolf van oktober. In oktober gingen ongeveer 100.000 arbeiders in de VS aan het staking, de maand kreeg daardoor de bijnaam ‘Striketober’. Volgens ABC News vond zo’n 17 procent van alle stakingen uit 2021 in de VS in de maand oktober plaats. Bij grote bedrijven zoals tractorfabrikant John Deere, fastfoodketen McDonalds en de ontbijtgranenfabrikant Kellogg’s gingen werknemers massaal aan het staken en eisten ze om betere werkomstandigheden.

De arbeiders van de Kellogg’s-fabrieken hielden hun staking het langst vol. Daarmee is dinsdag een einde gekomen aan het laatste protest uit de gigantische stakingsgolf van oktober.

(kg)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20