Hittegolven zullen steeds dodelijker worden

Indien mensen zich niet kunnen aanpassen aan een toekomst met hogere temperaturen, zal rekening moeten worden gehouden met een dramatische toename van overlijdens door zware hittegolven. De grootste problemen zullen worden opgetekend in tropische en subtropische gebieden, maar ook Australië, Europa en de Verenigde Staten zullen niet worden gespaard.

Dat zegt een onderzoek onder leiding van wetenschappers van de Monash University in Australië en de London School of Hygiene & Tropical Medicine, waarbij simulaties werden gemaakt van de impact van hittegolven op meer dan vierhonderd gemeenschappen in twintig landen de volgende zestig jaar.

Intenser en langer

“De recente mediaberichten over dodelijke hittegolven over de hele wereld maken het belang van deze studie duidelijk,” beklemtoont onderzoeksleider Yuming Guo, professor epidemiologie aan de Monash University. “Toekomstige hittegolven zullen niet alleen frequenter moeten worden geregistreerd, maar zullen ook veel langer duren.”

“Indien de mens geen oplossing vindt om de klimaatverandering te milderen, het fenomeen van de hittegolven te beperken en de bevolking te helpen zich aan te passen aan de hogere temperaturen, dreigen er zware gevolgen. Gevreesd moet immers worden dat hittegolven – vooral in armere landen rond de evenaar – een groot aantal sterfgevallen zullen veroorzaken.”

Uit het model van de wetenschappers bleek echter dat in de meest extreme scenario’s onder meer ook Australische steden zoals Brisbane, Sydney en Melbourne onder invloed van hittegolven 471 procent meer sterfgevallen zouden worden genoteerd.

Duizenden doden

De onderzoekers wijzen er daarbij op dat op dit ogenblik al veel landen over de hele wereld werden getroffen door zware hittegolven, waarbij duizenden doden zijn gevallen en tienduizenden andere personen met ernstige gezondheidsproblemen hebben moeten kampen. “Het collectieve dodental in India, Griekenland, Japan en Canada loopt op naarmate deze regio’s getroffen worden door recordtemperaturen en bosbranden,” wordt in het rapport naar voor gebracht.

“Sinds het begin van deze eeuw zijn hittegolven, inclusief in regio’s in Europa en Rusland, al verantwoordelijk geweest voor tienduizenden doden,” zegt Yuming Guo. “Het is bijzonder verontrustend dat de frequentie en zwaartegraad van deze hittegolven onder de invloed van het veranderende klimaat nog gevoelig dreigen toe te nemen.”

Klimaatakkoord van Parijs

“Het onderzoek toont aan dat deze hittegolven – vooral in dichtbevolkte tropische en subtropische landen – in de toekomst steeds meer slachtoffers zullen eisen. Het goede nieuws is echter dat de maatregelen uit het Klimaatakkoord van Parijs, waardoor de uitstoot van broeikasgassen kan worden verminderd, de mogelijkheid heeft om de impact van de klimaatverandering in sterke mate te beperken.”

De onderzoekers wijzen er echter op dat de overheden de nodige maatregelen moeten nemen om te vermijden dat hun bevolking zwaar onder de hittegolven te lijden zou hebben.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20