Het Belgische ambtenarenkorps: bijna 1 op 5 Belgen werkt voor de staat

828.000 mensen of zowat 1 op elke 5 Belgen (18,7%) werkt voor de overheid. Tussen 1995 en 2009 zijn de ambtenarenrangen, inclusief het onderwijs, in ons land nog eens met 100.000 mensen aangezwollen. De stijging komt bijna volledig op rekening van regio’s en lokale besturen. Werknemers uit de gezondheidszorg werden niet opgenomen. Dat blijkt uit een studie van het Federaal Planbureau, waarover de krant De Morgen bericht.

Het aantal federale ambtenaren is de voorbije vijftien jaar stabiel gebleven. De grootste personeelsstijging was er in steden, gemeenten en provincies, waar net geen 58.000 bijkomende personeelsleden werden aangeworven. Bij de gemeenschappen en gewesten kwamen er in totaal 38.000 personeelsleden bij.
 
In een reactie op Radio 1 zegt Minister voor Ondernemen Vincent Van Quickenborne (Open Vld), die de opdracht voor de studie gaf, dat de staatshervorming waarover op dit moment wordt onderhandeld, niet mag leiden tot meer ambtenaren en departementen. “De bedoeling moet net zijn om het totale aantal overheidsmedewerkers te laten dalen.”
 
Uit een studie over de efficiëntie van de overheidsdiensten blijkt volgens Rudi Thomaes van het VBO dat België teveel ambtenaren telt. België telt immers 4 ambtenaren per honderd inwoners, met inbegrip van militairen, maar zonder het gezondheidspersoneel en het onderwijs. In de buurlanden worden gemiddeld 3,3 ambtenaren per honderd inwoners geteld.

In maart al zei Fons Verplaetse, eregouverneur van de Nationale Bank, dat de private sector de laatste tien jaar netto geen enkele job heeft gecreëerd. Alle nieuwe werkgelegenheid kwam van de overheid of is zwaar gesubsidieerd.

Politici blinken nooit uit in het nemen van maatregelen waarbij overheidswerkers worden geviseerd en zelfs de machtigste ministers blijken machteloos wanneer de status-quo moet worden aangepakt. Maar de niet-vervanging van ambtenaren die met pensioen gaan zou toch nog voor ingrijpende veranderingen kunnen zorgen. Want in de meeste Europese landen gaat 30% van het ambtenarenkorps in de volgende 15 jaar met pensioen.

Meer