Herovering van de maan kan niet zonder privé-geld

Over vijf jaar wil de Amerikaanse National Aeronautics and Space Administration (NASA) opnieuw een bemande maanlanding op zijn palmares zetten. Om dat doel te bereiken heeft het Amerikaanse ruimtevaartbureau het programma Artemis opgezet. De NASA moet echter rekening houden met budgetbeperkingen en een toenemende concurrentie in de ruimtevaartindustrie. Dat heeft het ruimtevaartbureau aangezet om zich tot de particuliere sector te wenden om zijn doelstellingen te halen.

Artemis is in de Griekse mythologie de tweelingzus van de god Apollo, die zijn naam gaf aan de eerste maanmissies van de NASA tijdens de jaren zestig en zeventig van de voorbije eeuw.

Landing

De NASA wil Artemis in drie fases uitvoeren. Volgend jaar al zou een eerste onbemande vlucht zijn voorzien. Over drie jaar moet Artemis voor de eerste keer sinds Apollo opnieuw astronauten in een baan rond de maan brengen. Een nieuwe landing van een bemande missie staat over vijf jaar op het programma.

De NASA wil daarbij dit keer ook voor de eerste keer een vrouwelijke astronaut een voet op de maan laten zetten. Bovendien wil het Amerikaanse ruimtevaartbureau zich voor langere tijd op de maan vestigen. Van daaruit moeten in de toekomst immers missies naar de planeet Mars vertrekken.

“Tijdens zijn campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen toonde Donald Trump niet bijzonder veel interesse voor de ruimtevaart,” zegt Maxime Puteaux, consulent ruimtevaart bij Euroconsult. “Hij maakt nu met een ambitieus programma echter een inhaalbeweging.”

“Er moet nog wel worden afgewacht of ook het Amerikaanse Congres daarin meegaat. De Senaat heeft immers de eindverantwoordelijkheid over het Amerikaanse ruimtevaartprogramma. Het zal voor de NASA alvast moeilijk worden om de deadlines te halen. Eerst was de maanlanding over negen jaar gepland. Men besliste echter nadien om dit datum met vier jaar te vervroegen. De bouw van de lanceerraket Space Launch System (SLS), is bovendien al achterop geraakt.”

De NASA heeft een bijkomend budget van 1,6 miljard dollar gevraagd om de deadlines te halen. Dat supplement is door het Amerikaanse Congres nog niet goedgekeurd. Voor volgend jaar beschikt het Amerikaanse ruimtevaartbureau al over een budget van 21,5 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 3,7 procent tegenover dit jaar.

Deze middelen zijn echter niet alleen voor het maanprogramma gereserveerd. Bij Apollo investeerde de NASA een bedrag van 130 miljard euro op tien jaar. Die som vertegenwoordigde tijdens die periode 5,5 procent van de totale Amerikaanse begroting. Vandaag is dat nog 0,8 procent.

Lanceerbedrijven

Voor de uitvoering van het programma zal de NASA dit keer echter ook beroep doen op de privésector. Onder meer traditionele toeleveranciers zoals Boeing en Lockheed Martin zullen worden aangesproken. Maar er is ook een samenwerking mogelijk met een aantal nieuwe partijen, zoals de lanceerbedrijven Blue Origin en Spacex, opgericht door respectievelijk Jeff Bezos en Elon Musk.

“Door een samenwerking met dergelijke partijen kan de Nasa zijn kosten verlagen, terwijl programma’s tegelijkertijd sneller kunnen worden afgewerkt,” zegt Ludovic Janvy, specialist ruimtevaart bij de onderneming Altran. “Dit was vroeger ondenkbaar. Op de privémarkt was immers geen enkele partij actief. Tegenwoordig zijn er echter tal van bedrijven die componenten en technologie kunnen leveren.”

“De ruimtevaart is niet langer voorbehouden aan een selecte groep van gespecialiseerde ondernemingen die afhankelijk zijn van publieke financiering. Er is nu sprake van een concurrerende markt.”

Ook Maxime Puteaux vindt het interessant dat de privésector bij de exploratie van de ruimte eveneens een vooraanstaande rol krijgt. Dat is volgens hem vooral te danken aan de expertise die werd opgebouwd bij de ontwikkeling van de satelliettechnologie voor aardobservatie en communicatie.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20