Helft chemische bedrijven China vormt risico

Nagenoeg de helft van alle Chinese chemische bedrijven vormen een ernstige bedreiging voor het leefmilieu. Dat blijkt uit een rapport van het Chinese ministerie van milieubescherming. Volgens de onderzoekers is de huidige toestand van de Chinese chemische industrie de belangrijkste oorzaak van de stijgende watervervuiling tijdens het voorbije jaar. Ze stellen dan ook dat er een striktere milieuwetgeving moet komen om aan deze situatie een einde te kunnen maken.

Uit een doorlichting van 7.555 chemische bedrijven bleek dat 81 procent van de sites gesitueerd waren aan de boorden van waterlopen of in de onmiddellijke omgeving van dichtbevolkte centra. Bijna 300 chemische fabrieken bevonden zich binnen een afstand van tien kilometer van een officieel beschermde bron van drinkbaar water. Van alle onderzochte fabrieken bleek 45 procent een ernstige bedreiging te vormen voor het leefmilieu of de volksgezondheid.

Het onderzoek is een gevolg van een ongeval acht maand geleden in een Chinese petrochemische fabriek, waarbij honderd ton benzeen werd geloosd in de Songhua-rivier, 380 kilometer stroomopwaarts van de stad Harbin. De lozing zorgde voor een stroom van ongeveer 80 kilometer vergiftigd water. Dat bedreigde de watervoorziening van miljoenen bewoners, die van de rivier afhankelijk waren voor drinkwater en wasgelegenheid. Het vervuilde water passeerde bereikte ook de Russische Khabarovsk-regio, waar de locale visvoorraden bedreigd werden. China moest zich daarvoor officieel verontschuldigen.

China telt in totaal ongeveer 21.000 chemische bedrijven die langs rivieren of de kust zijn ingeplant, meestal omdat ze water nodig hebben voor de productie of om logistieke redenen. (MH)

bron: The Guardian

Meer