Hebben de Verenigde Naties nog nut?

In een passionele speech voor de VN-Veiligheidsraad heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky de Russische wreedheden in Boetsja vergeleken met die van de Islamitische Staat. Hij vroeg Rusland uit de VN-Veiligheidsraad te zetten. Hij verwees specifiek naar artikel 1 van het Handvest van de VN. Dat streeft het handhaven van de internationale vrede en veiligheid na.

Maar vermits Rusland een veto heeft tegen elke maatregel waardoor het zich benadeeld voelt, kan het land in Oekraïne ongehinderd “dood blijven zaaien”, aldus Zelensky. 

Het probleem is dat er geen mechanisme is om een P5-land te verwijderen. Met P5 worden de 5 landen die zitting hebben in de permanente raad van de VN aangeduid. Dat zijn de VS, het VK, Frankrijk, China en Rusland. Wat dan weer de vraag doet rijzen of het wereldbestuur nog van nut of aan een fundamentele heroverweging toe is. 

“Dit ondermijnt de hele architectuur van mondiale veiligheid, het laat hen ongestraft hun gang gaan. Zodat ze alles vernietigen wat ze kunnen. Als de VN er niet in slagen iets te doen om Rusland tegen te houden, dan moet de organisatie worden ontbonden”, voegde de president eraan toe.

De Verenigde Naties – die er prat op gaan dat ze zowat iedereen als lid aanvaarden omdat op die manier democratie zou worden gepromoot – lijken hun beste tijd te hebben gehad.

Israël

Zo zijn er sinds 2015 zijn er meer dan 200 resoluties geweest tegen Israël. Maar zero tegen bijvoorbeeld Saoedi-Arabië, en slechts een dozijn tegen Iran. 

Japan en Duitsland – twee democratische landen waar de rechtsstaat nog iets betekent en multilateralisme de norm is – mogen geen permanent lid worden van de Veiligheidsraad omdat ze… 80 jaar geleden W.O.II verloren. Rusland daarentegen heeft een permanent veto.

Dan is er ook nog de Mensenrechtenraad van de VN. Waar dictaturen als Rusland, Syrië, Cuba, Venezuela en Iran mee aan tafel zitten om de regels uit te stippelen. Leg dat maar eens uit aan de kinderen op school.

(lb)

Meer