Haatmisdrijven in Europa: “90 procent van de slachtoffers doet geen aangifte”

Veel slachtoffers van haatmisdrijven in de EU doen geen aangifte omdat het te moeilijk is of omdat ze de politie niet vertrouwen. Daardoor krijgen ze ook geen toegang tot bescherming of tot justitie. Dat blijkt uit een nieuw rapport van het Europees Bureau voor de Grondrechten (FRA).

Waarom is dit belangrijk?

Miljoenen mensen in de EU krijgen te maken met haatmisdrijven op basis van hun etnische achtergrond, huidskleur, godsdienst, geslacht, seksuele geaardheid of handicap. De meeste slachtoffers maken daar echter geen melding van en te veel landen registreren haatmisdrijven niet naar behoren.

Tot negen op de tien mensen die slachtoffer werden van een haatmisdrijf in de EU doet geen aangifte, volgens het FRA. De meesten denken namelijk dat er niets zou veranderen als ze dat wel zouden doen. Andere redenen zijn dat de meldingsprocedure gewoon te moeilijk is of omdat slachtoffers de politie niet vertrouwen. 

“De EU-landen hebben de plicht ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot justitie”, zegt FRA-directeur Michael O’Flaherty. “Maar te veel slachtoffers van haatmisdrijven melden niet dat ze zijn aangevallen en te veel landen registreren haatmisdrijven niet naar behoren. Dit moet veranderen. Landen moeten de aangifte vereenvoudigen en de registratie van de misdrijven verbeteren. Ook het onderzoek naar haatmisdrijven en de bestraffing ervan moeten verbeterd worden om de rechten van slachtoffers volledig te handhaven.”

Slachtoffergerichte aanpak

Het FRA roept de EU-landen in haar jongste rapport op om de obstakels weg te nemen die slachtoffers en getuigen van haatmisdrijven ervan weerhouden zich te melden. Ook moet het doen van een aangifte meer aangemoedigd worden en moeten haatmisdrijven publiekelijk veroordeeld worden. Een slachtoffergerichte aanpak is daarbij dus cruciaal, klinkt het.

“De EU-landen moeten het aangeven van haatmisdrijven vergemakkelijken, bijvoorbeeld door anonieme aangifte of aangifte door derden mogelijk te maken”, zegt het FRA. “Dit moet gepaard gaan met verbeteringen van de nationale databanken voor registratie en gegevens. Gestandaardiseerde doorverwijzingen naar en van hulpdiensten zouden slachtoffers ook beter beschermen en ondersteunen.”

Volgens het rapport moeten de lidstaten ook de politie specifieke opleidingen geven en eenheden oprichten die gespecialiseerd zijn in haatmisdrijven. “Ze moeten zorgen voor een gestructureerde samenwerking tussen de politie, organisaties voor slachtofferhulp, maatschappelijke organisaties en instanties voor gelijke behandeling.”

(mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20