Groen licht voor miljardenproject Ineos: bos verdwijnt, maar chemiereus belooft nieuwe aanplantingen

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft twee omgevingsvergunningen in de Antwerpse haven afgeleverd waardoor het investeringsproject Project One van het Britse chemieconcern Ineos mogelijk wordt. Het gaat om een investering van ongeveer 5 miljard euro.

Het chemieconcern Ineos wil in de Antwerpse haven investeren in nieuwe installaties voor de productie van ethyleen en propyleen. Het gaat om een van de grootste chemie-investeringen in de Antwerpse haven in decennia. Maar voor de realisatie van de twee plasticinstallaties moest wel 56 hectare aan bos verdwijnen.

In november van vorig jaar kreeg Ineos een omgevingsvergunning van de deputatie Antwerpen. Maar natuurverenigingen tekenden beroep aan, waarna het dossier verschoof naar het Vlaamse niveau. Minister van Omgeving Zuhal Demir heeft nu de vergunning toegekend, ondanks recente protestacties.

Bos verdwijnt

‘Aangezien het terrein gelegen is in havengebied, bestemd voor industrie, kan wel degelijk ontbost worden om deze extra economische activiteiten mogelijk te maken’, zegt de minister.Toch zijn er volgens Demir belangrijke ecologische randvoorwaarden gekoppeld aan de vergunning. Het chemieconcern belooft die in te vullen.

  • Ineos engageert zich om ten minste 55 hectare aan inheemse bomen aan te planten in beschermde natuurgebieden in Vlaanderen. ‘Dat is 14 hectare bovenop de 41 hectare waartoe we wettelijk verplicht zijn’, zegt het bedrijf.
  • Voor de beschermde diersoorten zoals de behaarde bosmier en rugstreeppad gaat Ineos een nieuwe habitat inrichten. ‘We werken hiervoor samen met de experten van erkende organisaties voor natuurbehoud.’
  • Project One zal van bij de opstart minder dan de helft CO2 uitstoten van de best presterende huidige stoomkrakers in Europa, belooft Ineos ook.

Reactie Groen

De partij Groen reageerde ontgoocheld. ‘Vlaanderen moet investeren in de haven van de toekomst, Demir geeft nu een vergunning voor vervuilende technologie uit het verleden’, reageren de Antwerpse Groen-gemeenteraadsleden Imade Annouri en Nordine Saïdi Mazarou. ‘Een plastiekfabriek die met belastinggeld voor milieuverontreiniging zorgt, is niet het idee dat wij hebben van toekomstgerichte duurzame investeringen.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20