Groei en productiviteit verbergen onderliggende structurele zwakheden van de Amerikaanse economie

Samengevat. De Amerikaanse economie blijft de verwachtingen overtreffen met de creatie van 350.000 jobs in januari en 15 miljoen sinds Joe Biden in januari 2021 aantrad als president. Dat alles ondanks de zorgen over een onhoudbare schuldenlast en een gebrek aan duurzame groei in de productiesector. Terwijl de publieke schuld toeneemt en politieke impasses over begrotingsdiscipline voortduren, vindt de Amerikaanse economie steun in de technologie- en dienstensector, die beide een substantiële bijdrage leveren aan de groei en productiviteit.

Waarom is dit belangrijk?

De prestaties van de Amerikaanse economie hebben aanzienlijke gevolgen voor de wereldeconomie, gezien haar rol als economische supermacht. De creatie van banen en de groei, gedreven door technologische innovatie en de dienstensector, kunnen model staan voor economische ontwikkeling wereldwijd. Echter, de toenemende publieke schuld en het gebrek aan productieherstel werpen vragen op over de duurzaamheid van deze groei op lange termijn.

In het nieuws. De Amerikaanse economie heeft recordaantallen banen gecreëerd sinds Joe Biden president werd. Hij profiteert van een sterke arbeidsmarkt.

  • Uitspraken van FED-baas Jerome Powell benadrukken de onhoudbaarheid van het Amerikaanse fiscale pad, met een publieke schuld die weer toeneemt en een begrotingstekort dat bijna 7% van het bbp bedraagt.
  • Ondanks pogingen tot bescherming en subsidies, blijft de productiesector achter met een afnemende bijdrage aan de economische waarde, mede door een tekort aan vaardigheden en kennis.

Aandelenmarkt profiteert van de overvloed aan liquiditeit

Zoom in. De VS heeft een substantiële verbetering van het begrotingstekort nodig, meer dan twee procentpunten van het bbp, om hun schuldenlast te stabiliseren, maar politieke en economische dynamieken ontmoedigen dergelijke maatregelen.

  • De aandelenmarkt profiteert van de overvloed aan liquiditeit, wat bijdraagt aan een schijnbaar robuuste economische prestatie, maar dit verbergt de onderliggende structurele zwakheden.
  • De energie- en grondstoffensectoren, vooral olie, zien een heropleving, wat bijdraagt aan de verbetering van de handelsbalans, ondanks de aanhoudende tekorten in de productie van goederen.

Zoom out. De Amerikaanse economie profiteert van een substantieel overschot in de dienstensector, vooral in bedrijfsdiensten en informatie, wat wijst op de kracht van de immateriële economie.

Meer