Goede relatie met de baas stuwt productiviteit

Een goede relatie tussen werknemers en het management is een belangrijke drijfveer om de productiviteit op te drijven. Dat is de conclusie van een onderzoek van het online wervingsplatform TipTopJobs.com bij Britse werknemers. De onderzoekers stelden vast dat 86 procent van de respondenten toegaf dat een goede relatie met het management hen zou aanzetten om hun productiviteit te verhogen. Uit de bevraging bleek echter ook dat de meerderheid van de werknemers een knuffel met de baas niet ziet zitten. Voor een kwart is een handdruk voldoende. Anderzijds is een meerderheid wel bereid om met de baas op café te gaan.

Goede werkrelaties in het algemeen zullen volgens 37 procent van de respondenten leiden tot een verbetering van de productiviteit. Ook gelukkige werknemers zijn volgens 22 procent van de ondervraagden een basis voor een verbeterde productie. Daarna volgen een goede organisatie (15 procent), een goed tijdmanagement (11 procent), het bepalen van prioriteiten (7 procent), een grotere management-discipline (5 procent), een duidelijke planning (4 procent) en een gedetailleerde kalender (1 procent). Corinne Hutchinson, marketing manager bij TipTopJob.com, stelt dat managers zich ervan bewust moeten zijn dat relaties een belangrijke impact kunnen hebben op de prestaties van de onderneming.

Uit het onderzoek bleek echter ook dat 62 procent van de respondenten toegeeft er geen voorstander van te zijn om op het werk de baas een knuffel te geven, terwijl 57 procent dergelijk lichamelijk contact ook niet op een andere locatie wenst. Volgens 58 procent van de ondervraagden is het knuffelen van de baas onprofessioneel, terwijl 17 procent toegeeft dat ze zich niet gemakkelijk zouden voelen bij een dergelijke lichamelijk contact. Een groep van 13 procent geeft echter ook toe zich te verzetten omdat ze weinig sympathie voelen voor de baas. Ook voelt 12 procent weerzin omdat de baas een onaangename geur zou verspreiden. Anderzijds blijkt dat 56 procent zijn baas wel op café zou uitnodigen. (MH)

Meer