Gevoel van samenwerking doet de motivatie toenemen

Samenwerking kan een belangrijke stimulans betekenen voor de motivatie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Stanford University naar de motivatie van studenten bij het oplossen van een puzzel. De Amerikaanse onderzoekers voegen er aan toe dat het lidmaatschap van een team het individu kan aansporen om bij het aangaan van uitdagingen een grotere inzet te tonen.

De resultaten van de studie tonen volgens de wetenschappers aan dat het mogelijk is om ook bij individuele opdrachten een gevoel van teamgeest op te bouwen en maken ook duidelijk dat een groepsgevoel met enkele eenvoudige tactieken kan worden gestimuleerd.

“Wanneer het individu door anderen als partner in een samenwerkingverband wordt behandeld, kan de persoonlijke motivatie gevoelig worden verhoogd,” merkt onderzoeksleider Gregory Walton, professor psychologie aan de Stanford University, op. “Dat geldt zelfs wanneer het individu zelfstandig een taak uitvoert.”

“Een samenwerking met anderen biedt belangrijke sociale en persoonlijke voordelen. Vaak wordt door verschillende werknemers aan dezelfde taak gewerkt, maar wanneer door anderen het gevoel van een evenwichtige samenwerking naar voor wordt gebracht, krijgt de motivatie een belangrijke injectie.”

Studenten die op het hart was gedrukt dat ze samen met anderen aan de oplossing van de puzzel zouden werken en die ook advies ontvingen dat van de veronderstelde partners afkomstig was, bleken volgens Walton een grotere motivatie te vertonen dan collega’s die alleen geïnformeerd waren dat ook een vreemde partij aan de opdracht werkte en die advies kregen van de opdrachtgevers.

“Nochtans werkten beiden geïsoleerd aan de oplossing van de puzzel en ontvingen de twee partijen ook een identiek advies,” aldus de wetenschappers. “De perceptie over een samenwerking deed bij de eerste groep echter de inzet toenemen om de oplossing van de puzzel tot een goed einde te brengen.”

Uit het onderzoek bleek dat het gevoel van samenwerking de proefpersonen stimuleerde om 48 procent tot 64 procent langer aan de taak te werken. Bovendien bleken de respondenten ook een grotere interesse in de opdracht te getuigen.

Maar tevens konden er volgens de onderzoekers minder symptomen van vermoeidheid worden opgemerkt, wellicht omdat de uitvoerder een grotere voldoening uit de taak haalde.

“Wanneer duidelijk werd gemaakt dat de interesse in de puzzel beantwoordde aan hun persoonlijke waarden en identiteit, toonden de proefpersonen bovendien 53 procent meer bereidheid om enkele weken later aan bijkomende opdrachten deel te nemen.”

“Het onderzoek wil niet beweren dat groepswerk altijd de beste oplossing is om schoolkinderen of werknemers te motiveren,” geeft Gregory Walton toe. “Indien mensen zich verplicht voelen tot samenwerking of geen waardering voelen voor hun inzet, kan een groepswerk zelfs een negatieve impact hebben.”

“Wel geeft de studie aan dat het groepsgevoel een positieve impact kan hebben op de motivatie. Bovendien kan worden vastgesteld dat de grotere inzet niet te wijten is aan een gevoel van verplichting, competitie of externe druk, maar is er duidelijk sprake van een oprechte motivatie. Bovendien blijken subtiele signalen van samenwerking voldoende te zijn om de motivatie te stimuleren.” (mah)

Meer