Gegevenswaakhond: ‘Fiscus mag saldo bankrekening niet automatisch krijgen’

De regering De Croo wil fraude aanpakken door elk jaar automatisch een lijst met banksaldi te verkrijgen. De Gegevensbeschermingsautoriteit trekt aan de alarmbel.

In het nieuws: De privacywaakhond van ons land, de Gegevensbeschermingsautoriteit, is het niet eens met de maatregelen die de regering De Croo wil treffen om fraude te bestrijden.

Wat is de maatregel? Elk jaar zou de regering automatisch een rapport met alle saldi op bankrekeningen krijgen. Bij vermoedens van fraude wordt er vervolgens nader gekeken naar hoe een saldo tot stand gekomen is.

Wat is het verschil? Momenteel krijgt de regering enkel inzage in welke bankrekeningen haar inwoners en bedrijven hebben, via inzage in de CAP-databank. Wat er op die rekeningen staat, moet opgevraagd worden door de betreffende dienst, bij vermoeden van fraude. Dan moet de bank verplicht inzage geven. De Croo wou die extra stap elimineren.

Waarom is de Gegevensautoriteit zo tegen? In haar advies zegt de autoriteit hetvolgende: ‘Het ontwerp toont niet voldoende aan op welke wijze de verplichte mededeling (…) noodzakelijk is.’ Daarnaast haalt de waakhond aan dat de gegevens sowieso beschikbaar zijn op aanvraag voor de fiscus. De regering haalt ook de coronacrisis en het solidariteitselement in crisis aan als argument voor de nieuwe wet. Maar daar is de waakhond het niet mee eens. ‘Gebeurtenissen van voorbijgaande aard kunnen maar zelden de invoering van permanente maatregelen verantwoorden’, aldus de autoriteit.

Komt de wet er dan? Momenteel ziet het ernaar uit van wel. De adviezen van de Gegevensautoriteit zijn niet bindend. Maar ze zijn wel een goede grond voor burgers om klacht in te dienen. Volgens N-VA-Kamerlid Joy Donné kunnen er alleen maar problemen komen van de doorvoering van de maatregelen. De Tijd wijst er echter op dat N-VA tijdens een formatiepoging met de PS een alternatief op tafel legde waarbij ook alle transacties zichtbaar waren.

Wat zegt de bevoegde minister? Kersvers minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) bekijkt het advies en zal bijkomende argumenten aandragen. Er lijkt echter weinig animo om de wet ook volledig te herbekijken.

Lees ook:

Meer