Franse autoreclame moet op milieuvriendelijke alternatieven wijzen

Autoreclames zullen in Frankrijk in de toekomst een boodschap moeten bevatten waarin de consument gewezen wordt op de mogelijkheden om minder vervuilende vervoermiddelen te gebruiken. De ingreep is een onderdeel van de strategie van de Franse regering om de uitstoot van koolstofdioxide zoveel mogelijk terug te dringen.

De nieuwe maatregel treedt in maart volgend jaar in voege. Met de beslissing komt de Franse regering tegemoet aan de eisen van milieugroepen, die echter in veel gevallen voor een absoluut verbod op reclame voor auto’s ijveren.

Hashtag

De nieuwe Franse maatregel spiegelt zich aan de voedingssector, waar advertenties voor voedsel en drank de consument verplicht moeten herinneren aan opties voor een gezond voedingsgedrag.

Ook in de autosector zal van een aantal gestandaardiseerde berichten gebruik moeten worden gemaakt om de automobilist aan te raden zoveel mogelijk te kiezen voor opties die op het leefmilieu een minder negatieve impact hebben.

De autoreclame mag daarbij tussen drie verschillende formuleringen kiezen. De advertenties kunnen immers verwijzen naar openbaar vervoer, autodelen of fietsen en wandelen.

De verplichting zal op alle media – print, televisie, radio en internet – betrekking hebben. De advertenties zullen ook verplicht de hashtag ‘#SeDeplacerMoinsPolluer‘ moeten bevatten.

Naast verwijzingen naar milieuvriendelijker opties, zullen de advertenties ook de emissieklasse van het voertuig moeten vermelden. Daarbij zal beroep moeten worden gedaan op een nieuw classificatiesysteem dat de consumenten moet informeren over de milieu-impact van hun beslissingen en keuzes.

De maatregelen vormen onderdeel van een nieuwe klimaatwet die in juli door het Parlement van Frankrijk werd goedgekeurd.

Elektrische wagens

“Tot nu toe lijken autofabrikanten bereid om aan de nieuwe eisen te voldoen, hoewel hun reacties geen blijk van groot enthousiasme vertonen”, voert het persbureau Agence France Presse (AFP) aan. “De sector zal zich moeten aanpassen”, wierp Lionel Keogh, directeur Hyundai France, in een reactie op.

“De stap naar emissievrije voertuigen is onvermijdelijk. Het is echter ironisch dat in de wetgeving geen onderscheid in het type motorisering wordt gemaakt.” Hij wees er daarbij op dat nergens de mogelijkheid wordt geboden om de elektrische wagen als een alternatief naar voor te schuiven.

Dat is volgens Keogh zelfs contraproductief, aangezien de Franse overheid elders de verkoop van elektrische voertuigen wil promoten.

In de nieuwe wet is ook bepaald dat reclame voor de meest vervuilende voertuigen – met een uitstoot van meer dan 123 gram koolstofdioxide per kilometer – over zeven jaar in Frankrijk volledig wordt verboden. Die categorie omvat ook een aantal suv-types die momenteel in Frankrijk een grote populariteit genieten.

(am)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20