Frans obesitasprobleem op kwarteeuw bijna verdubbeld

In Frankrijk wordt ongeveer 47 procent van de bevolking met overgewicht geconfronteerd. Dat aantal is de voorbije vijfentwintig jaar met bijna 10 procentpunten gestegen. Dat blijkt een onderzoek van de Ligue contre l’Obésité, gebaseerd op een steekproef bij 10.000 Fransen.

Waarom is dit belangrijk?

Het aantal Fransen met overgewicht - met een body mass index tussen vijfentwintig en dertig punten - schommelt al een kwarteeuw rond de 30 procent van de totale bevolking. Bij obesitas - met een body mass index van meer dan dertig punten - is er echter een snelle uitbreiding vastgesteld. Daarbij is op vijfentwintig jaar sprake van een stijging van 8,5 procent naar 17 procent.

Niet gelijk verdeeld: In de jongste leeftijdsgroep, tussen achttien en vierentwintig jaar, heeft obesitas volgens de cijfers van de Ligue contre l’Obésité de voorbije kwarteeuw een uitbreiding met 400 procent gekend.

 • Daarbij diende te worden vastgesteld dat inmiddels 9,2 procent van deze leeftijdsgroep aan obesitas lijdt.
 • Wel werd opgemerkt dat de toename van obesitas en overgewicht niet gelijk over het totale Franse grondgebied is verspreid.
  • Er werden daarbij piekniveaus opgetekend in het noorden en noordoosten van het land. In Parijs en de omliggende regio’s daalde dat cijfer echter naar 14,5 procent. Dat is het laagste niveau in het hele land.

Inkomen: Er kan een duidelijke link met de welvaart van de lokale bevolking worden getrokken, hoewel de studie van de Ligue contre l’Obésité geen oorzakelijk verband meldt.

 • De meest noordelijke regio’s van Frankrijk hebben per hoofd van de bevolking een bruto binnenlands product van gemiddeld 27.000 euro per jaar.
  • Dat is een van de laagste cijfers van het hele land. Heel Frankrijk telt een gemiddeld bruto binnenlands product van 29.200 euro. In Parijs en de omliggende regio’s loopt dat cijfer verder op tot 57.600 euro.
  • Er kan dan ook gesuggereerd worden dat mogelijk ongezonde leefgewoonten van huishoudens met een lager inkomen, onder meer op het gebied van voeding en lichaamsbeweging, minstens een deel van het probleem zou kunnen verklaren.
 • Wel wordt opgemerkt dat Frankrijk op het gebied van overgewicht en obesitas betere cijfers kan voorleggen dan vele andere lidstaten van de Europese Unie.
  • Data van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) suggereren dat 59 procent van de Europeanen met overgewicht kampt. Die categorie omvat ook een groep van 23 procent die aan obesitas lijdt.
  • Verder wordt nog opgemerkt dat mannen makkelijker met overgewicht worstelen dan vrouwen. Bij obesitas is die verhouding echter omgekeerd.

(nd)

Meer