Flanders Technology maakt comeback: Jambon wil de legendarische technologiebeurzen herlanceren

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) broedt op een moderne versie van Flanders Technology, de populaire technologiebeurzen uit de jaren tachtig en negentig.

De beurzen, die voluit Flanders Technology International of FTI heetten, moesten Vlaanderen op de kaart zetten als broedplaats voor toekomstgerichte technologie. Het idee werd in 1983 gelanceerd door toenmalig minister-president Gaston Geens (CVP). Hij leidde als “voorzitter van de Vlaamse executieve” – zoals dat destijds nog heette – de eerste autonome Vlaamse regering.

“De sociaaleconomische toestand in 1983 vroeg om verandering. Ons land had een recessie achter de rug, de bedrijven voerden herstructureringen door, onze traditionele sectoren zoals de staalnijverheid, de textiel en confectie hadden het hard te verduren. De werkloosheid ging in een stijgende lijn”, zo schetst de studiedienst van de Vlaamse regering de tijdsgeest.

De organisatie van Flanders Technology kaderde ook in het ruimere DIRV-project, of “Derde Industriële Revolutie Vlaanderen”, dat een drievoudig doel had:

  • technologie inburgeren;
  • het Vlaamse industriële weefsel vernieuwen;
  • de werkgelegenheid stimuleren in toekomstgerichte sectoren.

De DIRV plaatste drie basistechnologieën centraal:

  • micro-electronica (het Leuvense onderzoekscentrum imec werd in 1984 opgericht);
  • biotechnologie (onder meer in de Gentse biotechvallei);
  • nieuwe materialen.

Het campagnebeeld van die beurzen in Flanders Expo, een handdruk tussen mens en robot, werd zo iconisch, dat het zelfs na de laatste editie in 1999 nog jarenlang op de verkeersborden van Gent prijkte.

40 jaar later: weer nood aan vooruitgangsoptimisme

Jambon wil het concept van de technologiebeurzen in 2024, dus ruim veertig jaar na eerste editie, nieuw leven inblazen, zo bevestigt hij in enkele kranten. Dat moet een brug scheppen tussen de Vlaamse spitstechnologie die internationaal hoog aangeschreven staat – zoals Imec of de Gentse biotechvallei – en delen van de bevolking die de toekomst defaitistisch tegemoet zien. “Een wervend en gemeenschapsvormend project dat de Vlamingen weer doet geloven in het eigen kunnen”, zo klinkt het.

Voor de details over de thema’s en prioritaire technologieën is het wachten op de Septemberverklaring. Wat we wel al weten:

  • De afkorting FTI wordt licht aangepast en zal staan voor Flanders Technology & Innovation.
  • Het startbudget voor het project bedraagt 13 miljoen euro.
  • Er wordt gedacht aan grote beurzen in 2024 op vijf plaatsen, met mogelijk een afsluitende “hoogmis”.
  • Elke minister zou de kar moeten trekken van de projecten in zijn vakdomein.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20