Finland wil niet weten van EU-sancties tegen Israël

De ministers van Buitenlandse Handel van de Europese Unie komen samen om te bespreken of er handelsrestricties moeten worden opgelegd aan Israël. Er is verdeeldheid: Finland is categoriek tegen sancties.

In het nieuws: Finland wil dat de EU handel blijft drijven met Israël, ondanks oproepen tot economische sancties.

  • Ville Tavio, de Finse minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkeling, haalde tegenover Politico aan dat hij voordelen ziet van de handel met Israël. “Het is een hoogtechnologisch land met industrieën waarmee de EU zou moeten kunnen samenwerken. En we hebben ook wat defensiehandel met Israël”. Bovendien betwijfelt hij of handelsbeperkingen effectief zouden zijn.
  • De EU-ministers van Buitenlandse Zaken zaten maandag al samen over mogelijke stappen tegen Israël, als dat land zich niet houdt aan een uitspraak van het Internationaal Gerechtshof. Dat besliste namelijk dat Israël onmiddellijk moet stoppen met het huidig offensief in Rafah. De kans is echter klein dat Israël zich daaraan zal houden.
  • Vandaar dat de EU druk bezig is met of het al dan niet allerhande sancties moet opleggen. De besprekingen over handelssancties werden in allerijl toegevoegd aan de agenda van de Handelsministers donderdag. Daarom wordt er ook niet verwacht dat er een akkoord wordt bereikt, daarvoor is het nog te vroeg.
    • Er zijn ook nog heel wat onenigheden tussen de verschillende lidstaten. Finland, maar ook Duitsland en Oostenrijk willen dat de handel met Israël wordt verdergezet. Ierland, Spanje en ook België pleiten ervoor om de commerciële druk op Israël op te voeren.

“Een bepalend moment in Europa”

Ingezoomd: Voor sommige landen is voorzichtigheid geboden.

  • Peter Burke, de Handelsminister van Ierland, spreekt duidelijke taal tegenover Politico. Hij wil het Associatieverdrag tussen de EU en Israël herbekijken. “Er staan daarin belangrijke clausules met betrekking tot de schending van de mensenrechten, met betrekking tot onze verplichtingen onder het internationaal recht en de handhaving ervan”, haalt hij aan.
  • Met andere woorden: als Israël deze lijn aanhoudt, en er effectief een veroordeling wegens genocide komt, dan moet ook de EU opletten. “We hebben de uitzonderlijk schrijnende taferelen in Rafah gezien”, haalt Burke aan. “Het is van cruciaal belang dat we die overeenkomst en onze relatie met Israël onderzoeken, omdat dit een zeer bepalend moment is in Europa”, vindt hij.
  • In België riep ook minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez (Vooruit) op tot een volledige exportban op wapens vanuit de EU naar Israël, nadat Wallonië de beslissing had genomen geen wapens meer uit te voeren.
  • Sancties zouden Israël wel degelijk kunnen raken. De EU is de belangrijkste handelspartner van het land. In 2022 had de EU een aandeel van 28,8 procent in de handel van Israël.
Meer