Fed verhoogt rente met 75 basispunten: “Inflatie kan niet lager zonder economische pijn”

De Federal Reserve heeft de belangrijkste rente verhoogd met 75 basispunten. Dit bleek vanavond uit het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank.

De federal funds rate werd met 75 basispunten verhoogd naar een bandbreedte van 3,00 tot 3,25 procent, zo bericht ABM Financial News. Het besluit werd unaniem genomen.

Half juni en eind juli verhoogde de Amerikaanse centrale bank de rente ook al met 75 basispunten, na een renteverhoging met 50 basispunten in mei en 25 basispunten medio maart.

De Fed verlaagde eerder de rente tot bijna nul procent en begon met het opkopen van obligaties in 2020 om de Amerikaanse economie te steunen tijdens de coronacrisis, die leidde tot een diepe, maar korte recessie. De centrale bankiers kwamen toen overeen om de rente rond het nulpunt te houden totdat de inflatie net boven de 2 procent zou komen en de arbeidsmarkt richting volledige werkgelegenheid zou terugkeren. De Fed zei eind januari al dat aan al deze voorwaarden is voldaan. 

Vandaag liet de Fed weten dat meer renteverhogingen gerechtvaardigd lijken. 

Federal Funds Rate

De Fed-bestuurders zien het belangrijkste rentetarief, de federal funds rate, aan het eind van 2022 op een mediaan van 4,4 procent. In de juni prognose was dit nog 3,4 procent. Ook de prognose voor 2023 werd opwaarts bijgesteld ten opzichte van juni van een mediane verwachting van 3,8 procent naar 4,6 procent nu. Voor 2024 werd de prognose verhoogd van 3,4 procent naar nu 3,9 procent. 

Voor de langere termijn wordt de federal funds rate geraamd op 2,5 procent, wat gelijk is aan de prognose in juni.

Inflatie

De inflatie wordt voor dit jaar geraamd op 5,4 procent, wat een opwaartse bijstelling is ten opzichte van de raming in juni. Toen werd nog uitgegaan van een geldontwaarding van 5,2 procent. De raming voor 2023 werd opwaarts bijgesteld van 2,6 procent naar 2,8 procent. Ook de raming voor 2024 werd opwaarts bijgesteld, hoewel bescheiden, van 2,2 procent naar 2,3 procent.

Voor de langere termijn wordt de inflatie geraamd op 2,0 procent, wat gelijk is aan de raming in juni en in lijn met de doelstelling van de Amerikaanse centrale bank.

De Amerikaanse economie groeide dit jaar volgens de Fed slechts met 0,2 procent. Dat is een flinke neerwaartse bijstelling van de 1,7 procent die eerder werd aangehouden. Volgend jaar is de groei naar verwachting 1,2 procent en in 2024 1,7 procent. Die ramingen lagen in juni nog op respectievelijk 1,7 en 1,9 procent.

Economische pijn

In zijn persconferentie na de aankondiging waarschuwde Fed-voorzitter Jerome Powell dat de strijd tegen de inflatie in de VS niet zonder economische pijn zal verlopen. “We kunnen de inflatie niet gewoon wegwensen. We moeten de economie vertragen om vraag en aanbod weer in balans te brengen. Onze job is prijsstabiliteit te brengen”, wordt hij geciteerd door De Tijd. Hij opperde daarbij dat de VS een zwakkere arbeidsmarkt nodig hebben.

“Mijn belangrijkste boodschap is niet veranderd sinds Jackson Hole“, zei Powell nog, verwijzend naar zijn beleidstoespraak op het jaarlijkse symposium van de Fed in augustus. “De FOMC (Federal Open Market Committee) is vastbesloten om de inflatie terug te brengen tot 2 procent, en we zullen daarmee doorgaan tot de klus geklaard is.”

Met bijdrage van Laurens Bouckaert

Meer