Fed trekt rente voor vierde keer op rij met 75 basispunten op; hint op minder grote renteverhogingen in de toekomst

De Amerikaanse centrale bank Federal Reserve heeft zijn campagne om de rente agressief te verhogen, voortgezet. De toezichthouder kondigde een vierde achtereenvolgende renteverhoging van 75 basispunten aan. Tegelijkertijd lichtte de Fed een tipje van de sluier over hoe de renteverhogingen in de toekomst kunnen worden afgeremd.

Waarom is dit belangrijk?

Het beleid van de Fed is erop gericht de torenhoge inflatie in de US of A terug te dringen. Zo steeg de consumentenprijsindex in de VS in de afgelopen 12 maanden met 8,2 procent.

Het nieuws: Het beleidsbepalend comité van de Fed – het Federal Open Market Committee (FOMC) – verhoogt de beoogde rente naar een bandbreedte van 3,75 tot 4 procent, het hoogste niveau in 15 jaar. In maart laatstleden bedroeg die rente nog bijna nul.

Verder: De Amerikaanse centrale bank sprak over een bescheiden groei van bestedingen en productie, terwijl de banengroei robuust was en de werkloosheid laag is gebleven, zo bericht ABM.

  • “De inflatie blijft hoog, als gevolg van onevenwichtigheden tussen vraag en aanbod in verband met de coronapandemie, hogere voedsel- en energieprijzen en een bredere prijsdruk”, stelde de Fed.
  • De toezichthouder voegde eraan toe dat de oorlog in Oekraïne voor extra opwaartse druk zorgt en drukt op de wereldwijde economie.
  • De Fed herhaalde te blijven streven naar een maximale werkgelegenheid en een inflatie op de lange termijn van 2 procent.

“Voorbarig om nu al te pauzeren”

De Fed gaf aan zich bewust te zijn van het gevaar dat de verkrapping van zijn monetaire beleid te fors werd doorgevoerd en een recessie zou teweegbrengen. De toezichthouder liet, bij monde van zijn voorzitter Jerome Powell, dan ook blijken omzichtiger te werk te zullen gaan bij de voortzetting van zijn beleid.

  • Die beslissing zou al tijdens de volgende vergadering, medio december, kunnen genomen worden.
  • Dat komt neer op de meest expliciete erkenning tot nu toe dat de rente weliswaar zal blijven stijgen, maar dat de Fed het tempo van die renteverhogingen binnenkort kan vertragen om na te gaan hoe zijn maatregelen tot nu toe de Amerikaanse economie beïnvloeden, zo stelt de zakensite Axios.
  • Niettemin: “Er zullen nog renteverhogingen volgen, en het lijkt me voorbarig om nu al te zeggen: we gaan pauzeren met het verhogen van de rente. Dat lijkt me nu niet aan de orde”, zo opperde Powell.

(mah)

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.