Fastfoodbedrijven rekruteren liever senioren dan jongeren

Jonge werknemers hebben bij de grote Amerikaanse fastfoodketens een groot deel van hun populariteit verloren. De bedrijven tonen immers in toenemende mate een voorkeur voor de rekrutering van ouderen voor de bereiding van hun menu’s en de bediening van de klanten. Dat zegt Leslie Patton, restaurant-specialist bij het persbureau Bloomberg.

Bob Evans Restaurants en McDonald’s zijn twee van de fastfoodketens waar de overstap naar oudere werknemers kan worden waargenomen. “McDonald’s zegt zelfs dat de rekrutering van senioren volgend jaar een van de belangrijkste wervingsdoelen van het bedrijf zal zijn,” benadrukt Leslie Patton. “Deze bedrijven weten ook heel goed waar de nieuwe rekruten kunnen worden gevonden.”

“Aankondigingen worden geplaatst in kerken, bij verenigingen van gepensioneerden en op de website van de American Association of Retired Persons (AARP). Vijftigplussers zijn uitgegroeid tot een belangrijke doelgroep voor de human resources van de fastfoodketen.”

Volledige tewerkstelling

Rekruteerders erkennen dat ze tot nu toe vooral de voorkeur aan jonge mensen hebben gegeven, maar benadrukken te hebben moeten vaststellen dat senioren veel meer nauwgezet zijn en zich ook vriendelijker opstellen. Bloomberg wijst er wel op dat de massale inschakeling van oudere werknemers door twee belangrijke pijlers wordt ondersteund.

In eerste plaats kennen de Verenigde Staten een situatie van volledige tewerkstelling, waardoor vele bedrijven met een tekort aan personeel worden geconfronteerd en vacatures vaak niet kunnen worden ingevuld. Tevens is er bij Amerikaanse werknemers een trend om – onder invloed van de hogere levensverwachting – hun pensioen uit te stellen.

Vele oudere Amerikanen willen bovendien een baan om financieel gemakkelijker rond te komen en in hun levensonderhoud te kunnen blijven voorzien.

Verwacht wordt dat het aantal Amerikaanse werknemers in de leeftijdsgroep van vijfenzestig tot vierenzeventig jaar over een periode van een decennium met 4,5 procent zal groeien. Tijdens datzelfde tijdsbestek zou in de categorie tussen zestien en vierentwintig jaar daarentegen een daling met 1,4 procent moeten worden gemeld.

Loon

Vele oudere Amerikanen erkennen dat een tijd leuk kan zijn om niet meer vroeg in de ochtend te moeten opstaan en niet meer elke dag naar het werk te hoeven, maar dat blijft volgens de meesten niet duren.

“Wie zijn hele leven heeft gewerkt, voelt zich snel ouder worden wanneer men niets meer om handen heeft,” getuigt Stevenson Williams (63), die inmiddels in een filiaal van de keten Church’s Chicken de verantwoordelijkheid heeft over een team van dertien medewerkers, tegenover Bloomberg. “Men kan niet de hele dag in de supermarkt rondhangen.”

Leslie Patton wijst er daarbij op dat de oudere werknemers, ondanks hun hoge anciënniteit, niet noodzakelijk een groter salaris ontvangen dan hun jongere collega’s. Vorig jaar ontving deze groep een gemiddeld uurloon van 9,81 dollar, wat overeenkomt met de verdiensten van vele jongere arbeidskrachten. Dat wordt vaak een belangrijke reden genoemd voor de inschakeling van oudere werknemers.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20