Familiale verzekering vergelijken

 

Het leven van een mens is in de meeste gevallen erg onberekenbaar waardoor er op de meest onverwachte momenten bijvoorbeeld een ongeluk in de privésfeer plaats kan vinden en er schade toe kan worden gebracht aan een derde. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje en zodra je voor een bepaalde schade aansprakelijk bent, dan dien je deze te vergoeden. Doordat een schadevergoeding echter geen grenzen kent, kan de vergoeding ervan soms fors oplopen. Om jezelf, en het door jouw opgebouwde vermogen, te beschermen tegen een hoge schadevergoeding, die al voor kan komen uit onoplettend gedrag of als gevolg van een , doe je er verstandig aan om een Familiale verzekering af te sluiten. Een dergelijke Burgerlijke Aansprakelijkheid Familiale zal je immers, samen met je gezin, beschermen tegen iedere vorm van schade (zowel materiële- als lichamelijke schades) die zijn veroorzaakt door de verzekerde of een lid van diens gezin aan derden.

Wat is een Familiale verzekering?

De Familiale verzekering is in ons land weliswaar niet wettelijk verplicht om af te sluiten, maar wordt wel sterk aangeraden. Schade die je zelf in de privésfeer oploopt is immers alleen verzekerd op het ogenblik dat je een persoonlijke ongevallenverzekering af hebt gesloten. Maar zodra er sprake is van schade aan derden die veroorzaakt is door jezelf of een lid van je gezin, dan biedt de Burgerlijke Aansprakelijkheid Familiale bescherming aan de verzekerde en diens gezinsleden. Hierbij zijn niet alleen lichamelijke- maar eveneens materiële schades gedekt die worden veroorzaakt aan derden. Met andere woorden: het vermogen waarover je als verzekerde de beschikking hebt, zal worden beschermd tegen de financiële gevolgen van dit soort schadegevallen. Schade aan een derde kan namelijk ook voortvloeien uit (onvrijwillig) gemaakte fouten, tekortkomingen of nalatigheden door de verzekerde of een lid van diens gezin. Precies om die reden is het aan te raden om een Burgerlijke Aansprakelijkheid Familiale aan je basisverzekeringen toe te voegen.

In de volksmond wordt een Familiale verzekering ook vaak met een aantal andere benamingen aangeduid zoals:

 • BA Familiale,
 • BA gezin,
 • gezinsverzekering,
 • verzekering privéleven,
 • Familiale verzekering burgerlijke aansprakelijkheid,
 • BA,
 • Burgerlijke Aansprakelijkheid.

Deze verzekering zal echter nooit een schade (nog materieel noch lichamelijk) vergoeden die aan jezelf of één van je gezinsleden is toegebracht door een derde. Deze schade zal dan geregeld dienen te worden door de verzekering van de veroorzaker of door deze persoon zelf.

Wanneer kun je een beroep doen op de Familiale verzekering?

Om beroep te kunnen doen op de Familiale verzekering zul je aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Hierbij kun je onder andere denken aan:

 • De aansprakelijkheid van de verzekerde moet betrokken zijn. Deze betrokkenheid kan voortkomen uit een specifieke daad, maar kan eveneens worden geweten aan een zekere mate van onvoorzichtigheid of nalatigheid. Met andere woorden: iedere (kleine) fout die je maakt, zal je burgerlijk aansprakelijk aan kunnen spreken.
 • Er dient sprake te zijn van schade die toe is gebracht aan een derde binnen de privésfeer.
 • De schade dient het gevolg te zijn van een duidelijk aanwijsbare fout. Er zal dus een oorzakelijk verband moeten bestaan tussen deze fout en de ontstane schade.

Je kunt onder andere een beroep doen op de Familiale verzekering als je kind tijdens het spelen met een bal de ruit intrapt van de buren. Er is dan namelijk sprake van materiële schade aan een derde, als gevolg van een specifieke daad. Weliswaar heeft je kind hierbij een onvrijwillige fout gemaakt, maar dat is voor de verzekering nu niet relevant. Maar ook indien een volwassen persoon een schade toe kan brengen aan een ander. Om die reden is een Familiale verzekering dus niet alleen erg nuttig voor gezinnen met kinderen, maar eveneens voor huishoudens zonder kinderen en zelfs voor singles. Voogden zijn overigens ook verantwoordelijk voor de personen die zij onder hun hoede hebben, zoals een kind of een dementerend gezinslid.

Je moet er overigens wel rekening mee houden dat aansprakelijkheid die te wijten is niet goed, of het helemaal niet, uitvoeren van een contractuele afspraak niet gedekt wordt. Hierbij maakt het geen enkel verschil of dit een zakelijke of privékwestie betreft. Denk maar eens aan een volgende situatie: je hebt een vakantiehuisje gehuurd en tijdens je verblijf raakt het aanrechtblad beschadigd als gevolg van een warme pan die je erop hebt gezet. Je Familiale verzekering zal je in dit geval geen recht hebben op dekking en de verzekeraar zal geen tussenkomst bieden omdat het in dit geval een contractuele verplichting betreft. In het huurcontract staat namelijk opgenomen dat je geen schade toedient te brengen aan de inboedel van de gehuurde accommodatie. Uiteraard kunnen bepaalde verzekeraars voor dit soort schades een extra dekking voorzien waardoor je wel op dekking kunt rekenen.

In het gros van de gevallen zal er in de contractuele voorwaarden van de Familiale verzekering een vrijstelling (eigen risico) op zijn genomen. Dit wil dus zeggen dat je in geval van schade zelf een gedeelte van de vergoeding dient te voldoen. Zo kan onder andere in de contractuele voorwaarden van een dergelijke verzekering een vrijstelling van een vooraf vastgesteld bedrag opgenomen voor materiële schade. Op het moment dat de verzekeraar een schadeclaim gaan uitbetalen, zal er eerst altijd het bedrag dat je zelf verschuldigd bent in minder worden gebracht. Een schade van 5000 euro zal door de Familiale verzekering dus wel worden vergoed, maar zelf zul je eveneens een bepaald geldbedrag dienen te betalen.

Wie is verzekerd bij een Familiale verzekering?

De Familiale verzekering zal bescherming bieden aan de verzekerde en diens gezin tegen schade die toe is gebracht aan derden. Het begrip gezin in de regel op een erg ruime wijze geïnterpreteerd en omvat doorgaans alle personen die (tijdelijk of definitief) deel uitmaken van het gezin van de verzekeringsnemer. De volgende personen behoren dan ook tot de groep mensen die kunnen rekenen op dekking door de Familiale verzekering:

 • de echtgenoot of levenspartner, mits deze met de verzekerde onder één dak samenwoont,
 • minderjarige kinderen die onder het hoederecht van de verzekerde vallen,
 • minderjarige kinderen van derden die tijdelijk onder het toezicht van de verzekerde vallen,
 • huisdieren (in bepaalde gevallen echter met uitzondering van paarden). Voor paarden dient in bepaalde gevallen een extra clausule op worden genomen in de verzekeringspolis van de Familiale verzekering.
 • Personen die slechts tijdelijk bij de verzekerde verblijven

Je moet overigens wel altijd goed beseffen dat de algemene voorwaarden van contract tot contract uiteen kunnen lopen afhankelijk voor welke verzekeraar je hebt gekozen. Om zeker te weten welke personen er binnen de dekking van de Familiale verzekering vallen, dien je altijd de algemene voorwaarden, en dan in het bijzonder het onderdeel verzekerden, nauwkeurig door te nemen. Op die manier voorkom je dat je na het indienen van een schadeclaim voor vervelende verrassingen komt te staan, bijvoorbeeld omdat een bepaalde persoon geen dekking geniet terwijl je dat wel had gedacht. In dat geval zul je immers zelf voor de toegebrachte schade op moeten draaien waardoor je te maken kunt krijgen met een forse onvoorziene kostenpost.

Veerde ris het goed om te weten dat in de meeste gevallen is rechtsbijstand op zal zijn genomen in een Familiale verzekering waar je dus eveneens een beroep op kunt doen om de kosten en leges voor je juridische verdediging te bekostigen. Een schadegeval kan in bepaalde gevallen immers uitmonden op een juridisch conflict met betrekking tot bijvoorbeeld de erkenning van de aansprakelijkheid. Je verzekeraar zal je in dat geval echter ook bijstaan en dekking bieden voor de gemaakte kosten.

Bepaling van de Burgerlijke aansprakelijk

Een persoon zal burgerlijk aansprakelijk zijn op het moment dat zijn, of haar, aansprakelijkheid bij een bepaalde schade betrokken is. De betrokkenheid van de betreffende persoon hoeft niet te zijn veroorzaakt te zijn door een daad, maar kan eveneens aan worden getoond aan de hand van nalatigheid of onvoorzichtigheid. Je kunt bijvoorbeeld denken aan de bepaling van de burgerlijke aansprakelijkheid in het volgende geval: een bepaalde persoon heeft de verzekerde (of een lid van diens gezin) schade toegebracht. Dit kan zowel materiële- een voorwerp dat de verzekerde in diens bezit heeft) of lichamelijke schade zijn.

Om na te kunnen gaan of de persoon, die de schade heeft veroorzaakt, een fout heeft gemaakt zullen zijn, of haar, handelingen worden vergeleken met het gedrag van een normaal en voorzichtig persoon in een vergelijkbare situatie. Met andere woorden heeft deze persoon zich niet onder vergelijkbare omstandigheden gedragen zoals normaliter mag worden verwacht. Op het ogenblik dat dit echter niet het geval is, dan zal de persoon in kwestie burgerlijk aansprakelijk worden gesteld voor de toegebrachte schade.

Hierbij is het echter goed te weten wat er precies wordt bedoeld met Burgerlijke aansprakelijkheid. Wanneer je burgerlijk aansprakelijk bent, dan zul je verantwoordelijk worden gesteld voor schade die je toe hebt gebracht aan een derde. Dit wil dus zeggen dat je deze derde een vergoeding moet bieden voor de schade die hij, of zij, heeft geleden door jou toedoen. Volgens de letter van de wet ben je immers verplicht om de toegebrachte schade te vergoeden of deze te herstellen.

Minimale dekkingen van een Familiale verzekering

In de wet worden daarnaast een aantal minimum dekkingen op gelegd aan de verzekeraard die een familiale verzekering aanbieden. De verzekeraars kunnen echter wel zelf bepalen of ze zich alleen willen houden aan de opgelegde minimum voorwaarden, of dat ze deze verder uit gaan breiden. De meeste verzekeraars zullen overigens voor de laatste optie kiezen en hun verzekerden uitgebreidere dekkingen aanbieden als zij een familiale verzekering afsluiten. Dit is namelijk een prima manier voor verzekeraars om zich te onderscheiden van andere verzekeringsmaatschappijen.

Een aantal voorbeelden van zaken die uiteen kunnen lopen per verzekeraars als je er een familiale verzekering afsluit:

 • Het bedrag dat is verzekerd voor materiële- en lichamelijke schade kan van verzekeraar tot verzekeraar sterk verschillen. Hierbij moet je bovendien altijd rekening houden met een bepaalde indexatie van de verzekerde geldsom aan de hand van de geldende consumptieprijzen.
 • Er kunnen verschillen waar worden genomen ten aanzien van de vrijstellingen bij verschillende verzekeraars die Familiale verzekeringen aanbieden. Ook hierbij zal rekening worden gehouden met de indexatie van de vrijstelling op basis van de consumptieprijzen.
 • De ene verzekeraar zal alleen voorzien in een dekking binnen Europa, terwijl de andere verzekeringsmaatschappij een wereldwijde dekking aanbiedt als je een Familiale verzekering af hebt gesloten.

De algemene voorwaarden van de verzekeraar is de uitgelezen plaats om informatie te verzamelen ten aanzien van de dekkingen, de verzekerden en nog een heleboel andere belangrijke zaken die een verzekeringsnemer dient te weten voordat een verzekeringsovereenkomst wordt ondertekend.

Vergelijken van Familiale verzekeringen

Voordat je een Familiale verzekering af gaat sluiten, doe je er goed aan om eerst bij meerdere verzekeraars een offerte aan te vragen en de algemene voorwaarden van hun producten nauwkeurig door te nemen. Op basis van deze informatie kun je immers een goed beeld krijgen van de verschillen tussen de verschillende verzekeringsproducten en hieruit de meest voordelige kiezen bij je persoonlijke situatie en behoeften.

Vandaag de dag kun je echter ook steeds vaker gebruikmaken van een online simulatie of rekentool om de premie van een Familiale verzekering in een specifieke situatie te berekenen. Het is zelfs mogelijk om op zogenaamde vergelijkingswebsites meerdere Familiale verzekeringen te vergelijken en direct een online offerte aan te vragen. Binnen enkele minuten hebt je dan dus de benodigde informatie in je bezit en kun je gewoon van achter je computer de verzekering afsluiten die je voorkeur heeft. Dit is niet alleen erg handig, maar zal je ook aardig wat geld kunnen besparen.

Conclusie

Een familiale verzekering hoeft niet verplicht te worden afgesloten, maar kan je wel een heleboel problemen besparen op het moment dat je een ander schade toe hebt gebracht. Hierbij maakt het weinig verschil of dit als gevolg van een ongeval is gebeurd, of dat je even wat minder oplettend was. Deze verzekering zal ook de overige leden van je gezin dekking bieden als zij schade toe hebben gebracht aan een derde. Een familiale verzekering kan je dan ook aardig wat kosten uit handen nemen als er een schade is veroorzaakt.

Dit wil echter niet zeggen dat je de eerste de beste verzekeraar dient te benaderen en daar blindelings een Familiale verzekering af dient te sluiten. Het vergelijken van verschillende offertes en algemene voorwaarden van meerdere aanbieders van een Familiale verzekering is dan ook sterk aan te bevelen. Niet alleen weet je dan precies wat je voor deze verzekering moet gaan betalen, maar ook welke personen tegen welke schades zijn gedekt. De kans dat je achteraf voor vervelende verrassingen of teleurstellingen komt te staan, zal dan tot een minimum beperkt kunnen worden.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20