Fabrikanten motorfietsen werken aan eenvormig oplaadsysteem; voorbeeld voor de autobouwers?

De Italiaanse scooterfabrikant Piaggio heeft samen met de motorfietsenbouwers Honda, KTM Sportmotorcycle en Yamaha een consortium opgericht om het gebruik van verwisselbare batterijen voor elektrische motorfietsen en lichte elektrische voertuigen te stimuleren. Dit Swappable Batteries Motorcycle Consortium (SBMC) wil daarmee het gebruik van lichte elektrische voertuigen – zoals scooters, bromfietsen en motorfietsen – stimuleren en een meer duurzaam beheer van batterijen ondersteunen.

Het consortium hoopt onder meer de levensduur van de batterijen te kunnen verlengen en de vereiste oplaadtijden in te korten. Daarnaast wordt ook gedacht aan de uitbouw van een oplaadinfrastructuur. Tevens hoopt het samenwerkingsverband de kosten voor de gebruiker te kunnen beperken. Maar ook streven de partners naar een definitie van een internationale standaard rond de technische specificaties voor verwisselbare batterijen.

Uitnodiging

De partners benadrukken ook andere partijen aan te moedigen om zich bij het consortium aan te sluiten. Op die manier kunnen gemeenschappelijke normen immers door zo veel mogelijk bedrijven worden gehanteerd. 

“De stadsmobiliteit maakt een delicaat overgangsmoment naar elektrificatie door”, merkt Michele Colaninno, verantwoordelijke strategie bij Piaggio, op. “Dankzij dit consortium kunnen motorfietsen daarbij hun sleutelrol behouden.”

Yoshishige Nomura, operationeel directeur van Honda Motor, voegde eraan toe dat het samenwerkingsverband het gebruik van elektrische motorfietsen voor de klanten gebruiksvriendelijker wil maken. “Dit moet de populariteit van dit transportmiddel versterken”, verduidelijkt Nomura. “Een grootschalig gebruik van elektrische motorfietsen kan een belangrijke bijdrage leveren tot de creatie van een meer duurzame samenleving.”

Een aantal waarnemers reageert tevreden op de aankondiging van de motorfietsenfabrikanten. “Gemeenschappelijke standaarden zijn cruciaal voor een massale adoptie van een nieuwe technologie”, voeren ze aan. “Een gebrek aan dergelijke afspraken heeft al herhaaldelijk tot onbegrijpelijke toestanden.”

Problematisch

“Onder meer kan worden gewezen naar het verschil in spoorbreedte die de treinen in Rusland en China gebruiken en waardoor een vlotte doorstroming van het verkeer wordt gehinderd”, voeren de waarnemers aan. “De videowereld kende met de strijd tussen BetaMax en Video Home System (VHS) een gelijkaardig probleem. Er was ook nog de strijd tussen BlueRay en de Compact Disk (CD).”

“Dergelijke geschillen vertragen de adoptie van nieuwe technologieën”, luidt het nog. “Dat is bijzonder problematisch wanneer er technologieën in het spel zijn die de opwarming van de aarde kunnen helpen bestrijden. Fabrikanten van auto’s en vrachtwagens zouden er goed aan doen zich aan dit consortium te spiegelen en eenvormige oplaadapparatuur voor elektrische voertuigen introduceren.”

“Alleen al in de Verenigde Staten bestaan er momenteel al drie verschillende oplaadsystemen, maar van een onderlinge compatibiliteit is geen sprake. Het zou dan ook een belangrijke stap vooruit betekenen voor de duurzame mobiliteit indien elk elektrisch voertuig van een gemeenschappelijk oplaadontwerp gebruik zou kunnen maken.”

(jvdh)

Meer