Europarlementslid verdient gemiddeld 878% meer dan de burger die hij vertegenwoordigt

Europarlementsleden verdienen gemiddeld 878% meer dan de burgers die ze verondersteld worden te vertegenwoordigen. Dat blijkt uit een berekening van Preisvergleich.de, een Duitse vergelijkingssite voor consumenten, die de gegevens van de 27 EU-landen vergeleek en rangschikte.

Belgische Europarlementsleden verdienen 679% meer dan hun landgenoten. Een doorsnee Belg moet 39 jaar werken om te verdienen wat een éénmalig verkozen Belgisch Europarlementslid tijdens een vijfjarige ambtstermijn opstrijkt. In Bulgarije is dat zelfs 108 jaar. Hoe armer een land, hoe groter de verschillen, blijkt uit de studie. Verder heeft een éénmalig en voor vijf jaar gekozen Europarlementslid vanaf zijn 63-ste recht op een nettopensioen van 1.250 euro maandelijks.

Volgens de site verdient een Europarlementslid gemiddeld 17.727 euro per maand of 213.924 per jaar. Door daar de vele extra’s en vergoedingen aan toe te voegen waarop de Europarlementsleden recht hebben, toont Preisvergleich.de aan dat ze tot meer dan 1 miljoen euro per ambtstermijn kunnen opstrijken (1.069.622 euro voor belastingen om precies te zijn). In dat bedrag zitten dan wel de salarissen meergerekend die ze hun medewerkers uitbetalen. (Omdat er geen controle is op wie voor wie werkt, hebben sommige EP-leden vrouw en vrienden in dienst).

Een Belgisch Europarlementslid verdient jaarlijks 213.924 euro per jaar; iets meer dan dubbel zoveel als een Belgische nationale parlementariër die ruim 105.000 euro per jaar verdient. Het gemiddelde jaarloon ligt bij ons op 27.645 euro. De loonkloof tussen de Belgische Europarlementsleden die over ons lot beslissen en die van de gemiddelde Belgische burger bedraagt dus zo’n 679%.

Toch moet worden opgemerkt dat volgens het EP het maandsalaris van de verkozenen 7.956 euro bedraagt, wat overeenstemt met 38,5% van het salaris van een rechter bij het Europese Hof. Maar de 736 Europarlementsleden mogen sinds 2011 ook nog eens jaarlijks  107.000 euro aan belastingsvrije onkosten declareren zonder daarvoor ook maar één bewijs voor te leggen.

De 22 Belgische Europarlementariërs (2009 – 2014) zijn: Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Frédérique Ries, Philippe de Backer, Guy Verhofstadt, Bart De Wever (die zich laat vervangen door opvolger Mark Demesmaeker), Isabelle Durant, Philippe Lamberts, Bart Staes, Ivo Belet, Jean-Luc Dehaene,
Anne Delvaux, Mathieu Grosch, Marianne Thyssen, Jean-Marie Dedecker (die zich laat vervangen door opvolger Derk Jan Eppink), Filip Dewinter (die zich laat vervangen door opvolger Philip Claeys), Frank Vanhecke, Frédéric Daerden, Véronique De Keyser, Saïd El Khadraoui,  Jean-Claude Marcourt en Kathleen Van Brempt.

(Het Nederlandse shocklog Geenstijl trok onlangs in een 10 minuten durend filmpje ‘de Beerput van Straatsburg open‘. Je moet het zien om het te geloven.)

Klik hier voor de grotere versie van de tabel:

Meer