Europa moet jaarlijks 18 gigawatt windenergie installeren, maar komt daar voorlopig niet aan

Windenergie nam vorig jaar 16,4 procent van de totale elektriciteitsproductie in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk voor zijn rekening. Dit brengt de industrie dichter bij haar doelstelling om tegen het midden van deze eeuw 50 procent van de totale Europese elektriciteit te produceren. Dat zegt een rapport van de organisatie WindEurope.

Maar de industrie waarschuwt tegelijkertijd dat vergunningsproblemen, lockdowns en de veranderende regelgeving de verdere implementatie van windkracht dreigen te vertragen.

Denemarken

In Denemarken werd vorig jaar bijna de helft van de elektriciteit door wind geleverd. Daarmee is het land binnen Europa met de installatie van windkracht het verst gevorderd. Ierland staat op de tweede plaats met 40 procent, gevolgd door Duitsland en het Verenigd Koninkrijk met elk 27 procent.

Vorig jaar kwam in Europa in totaal 14,7 gigawatt windkracht online. Nederland installeerde het grootste vermogen, gevolgd door Duitsland. Maar er waren ook landen die nagenoeg voor de eerste keer in de statistieken hun opwachting maakten.

‘Dit jaar was er heel wat meer diversificatie dan de voorbije periode,’ zegt Ivan Komusanac, analist bij WindEurope. ‘Onder meer Polen en Zweden tonen op het gebied van windkracht een grotere activiteit. Dat geldt trouwens ook voor landen zoals Turkije en Rusland. Er is momenteel in Europa ongeveer 220 gigawatt aan windkracht operationeel. Duitsland loopt daarbij ver voorop. Er mag van andere landen de volgende jaren echter een belangrijke inhaalbeweging worden verwacht.’

Onvoldoende

Maar Komusanac waarschuwde tegelijkertijd dat de lidstaten van de Europese Unie nog steeds niet ambitieus genoeg zijn om de doelstellingen van de Europese Commissie voor hernieuwbare energie tegen het eind van dit decennium te halen.

‘Om die doelstellingen te halen zou elk jaar een capaciteit van 18 gigawatt moeten worden geïnstalleerd,’ betoogt de analist. ‘De huidige plannen blijven op dat schema echter minstens 3 gigawatt achter.’ Hij wijst er daarbij op dat de installatie van Europese onshore windkracht vorig jaar zelfs met 22 procent is gedaald, te wijten aan vertragingen in de toeleveringsketen en lockdowns door de coronacrisis.

WindEurope verwacht dat de volgende vijf jaar in de regio 105 gigawatt windenergie zal worden geïnstalleerd. ‘Door de impact van de coronacrisis en vertragingen bij de uitbouw van de elektriciteitsnetwerken, zou dat echter mogelijk tot 79 gigawatt kunnen terugvallen,’ aldus Komusanac.

‘We moeten er ook voor zorgen dat regeringen de nodige inspanningen doen om vergunningen af te leveren. Een deel van de budgetten voor de heropleving van de economie zal voor de verdere uitbouw van windkracht moeten worden ingezet.’

Jobs

Komusanac wijst daarbij ook naar noodzakelijke infrastructuurwerken, onder meer in de havens, om de groei van de windenergie verder te stimuleren. De expert voegt eraan toe dat er bovendien tevens in vervangingscapaciteit zal moeten worden voorzien.

Windkracht kan volgens de analist ook een stimulans betekenen voor de tewerkstelling. ‘De sector kan helpen bij de noodzakelijke omscholing van werknemers,’ merkt hij op. Momenteel biedt de sector in Europa aan 300.000 mensen werk. De volgende tien jaar zou die tewerkstelling echter tot ongeveer 450.000 banen kunnen uitgroeien.

Meer