‘EU moet meer duidelijkheid scheppen over regels voor inzet A.I.’

De Europese Unie moet meer duidelijkheid scheppen over de regels die gelden voor de inzet van kunstmatige intelligentie (AI). Dat vindt de Europese burgerrechtenwaakhond FRA (European Union Agency for Fundamental Rights).

“AI is niet onfeilbaar. AI wordt gemaakt door mensen en die kunnen fouten maken. Daarom moeten mensen zich er bewust van zijn wanneer AI wordt gebruikt, hoe het werkt en hoe ze in beroep kunnen gaan tegen door AI genomen beslissingen,” zegt FRA-directeur Michael O’Flaherty. “We hebben de kans om AI zo vorm te geven dat die niet alleen onze fundamentele mensenrechten respecteert, maar ze beschermt en propageert.”

In een rapport roept de FRA wetgevers van de EU en van individuele lidstaten op om ervoor te zorgen dat AI alle fundamentele rechten respecteert. Ook moeten burgers altijd in staat zijn om automatisch genomen beslissingen in twijfel te trekken. Kunstmatige intelligentie moet voor en tijdens de ingebruikname worden gecontroleerd met assessments. Daarnaast moet er meer duidelijkheid komen over de manier waarop privacywetten gelden voor AI. De FRA vindt bovendien dat er meer onderzoek moet worden gedaan naar de manieren waarop AI kan discrimineren, zodat dit voorkomen kan worden. Tot slot moet er ook gewerkt worden aan een Europees systeem om toezicht te houden op AI.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20