Europees Parlement wil zo snel mogelijk Roemenië en Bulgarije in Schengenzone; één lidstaat ligt dwars

Een resolutie over de snelle toetreding van Roemenië en Bulgarije tot de Schengenzone is gisteren met een gigantische meerderheid van 547 tegen 49 stemmen aangenomen in het Europees Parlement in Straatsburg. Eén land neemt echter een kritische houding aan tegenover een mogelijke participatie van de twee Zuidoost-Europese landen: Nederland.

Waarom is dit belangrijk?

Schengen, een pijler van de Europese eenmaking, regelt vrij verkeer van goederen en mensen over de Europese grenzen. Het is in principe de paspoortvrije zone van de Europese Unie, maar ook niet-EU landen zoals IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein behoren tot de ruimte van vrij verkeer.

Het nieuws: het Europees Parlement heeft er bij de Schengenlanden op aangedrongen Roemenië en Bulgarije zo snel mogelijk toe te laten tot de zone.

  • De parlementariërs stellen dat een handhaving van de grenscontroles discriminerend is en het leven van mensen en werknemers op negatieve wijze beïnvloedt.
  • Hun besluit is niet bindend, maar verhoogt de druk op de EU-landen om de twee staten toe te laten tot de Schengenzone.

Context: de ministers van Binnenlandse Zaken van het statenverband kunnen in december over de kwestie stemmen.

  • Als het besluit wordt aangenomen, zouden alle fysieke controles aan de binnengrenzen van Roemenië en Bulgarije al in 2023 worden afgeschaft.
  • Maar niet elk land zou dat geweldig nieuws vinden. En voor de uitbreiding van Schengen is unanimiteit vereist wanneer de lidstaten over de kwestie stemmen.

Kritische kanttekeningen

  • Den Haag heeft eerder kritische kanttekeningen gemaakt bij de mogelijke toetreding van beide landen tot Schengen. Premier Mark Rutte ontkent niettemin regelrechte tegenstand.
  • “Nederland is niet tegen de toetreding van Roemenië tot Schengen, maar we moeten het wel op een transparante en eerlijke manier doen”, zei Rutte. “Er moeten voldoende positieve stappen worden gezet en de rechtsstaat moet structureel worden verbeterd.”
  • Rutte stipte eerder ook aan dat beide landen een grotere bijdrage moeten leveren aan de vluchtelingenopvang in Europa. Ook dienen ze de corruptie die in Sofia en Boekarest welig tiert, doortastender aan te pakken.
  • Volgens Dragoș Tudorache, Roemeens EP-lid en voormalig minister van Binnenlandse Zaken, hebben de aspirant-leden echter aan alle noodzakelijke voorwaarden voldaan.
  • “Wat de Schengen-criteria betreft, zijn de twee landen bereid om toe te treden, wat we ook hier in het Parlement al jaren zeggen door middel van alle resoluties die we hebben ingediend”, vertelde hij aan Euronews.

Tegenwerping: nochtans bleek uit opiniepeilingen dat de modale Roemeen niet bepaald wakker ligt van de toetreding. Zo zou 73 procent van de Roemenen vinden dat hun land niet klaar is om een Schengenland te worden; 85 procent zou het zelfs eens zijn met de Nederlandse kritiek.

(fjc)

Meer