Engelse taal stimuleert handel en investeringen

De Engelse taal blijft zijn dominantie in de internationale zakenwereld behouden. Dat heeft echter niet alleen te maken met het feit dat het Engels de voertaal is in een aantal van de belangrijkste economie van de wereld. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Rotman School of Management van de University of Toronto. Het onderzoek toont aan dat landen die Engels als een officiële taal hanteren – of een taal hebben die linguistisch verbonden is aan het Engels – hogere investeringsniveau’s laten optekenen dan andere markten.

Ook landen met een grote verspreiding van het Engels halen volgens de onderzoekers hogere scores. “Bij de grote meerderheid van de wereldwijde handel en investeringen zijn Engelstalige landen betrokken,” merkt onderzoeker Walid Hejazi, professor internationale handel aan de Rotman School, op. De onderzoekers stelden vast dat landen met het Engels als officiële taal nagenoeg de helft van de bruto binnenlandse product van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) vertegenwoordigen.

Ook stonden de Engelstalige landen in voor bijna 47 procent van de buitenlandse investeringen van de leden van de organisatie. “Bovendien kennen de Engelstalige landen de hoogste niveaus van bilaterale buitenlandse investeringen,” wordt er aan toegevoegd. “Op de tweede plaats staan bilaterale investeringen tussen Engelstalige en Duitstalige landen. Het Duits is dan ook linguistisch verwant aan het Engels. Hoe meer banden een taal heeft met het Engels, hoe meer buitenlandse investeringen worden gestimuleerd.”

Bedrijven die internationaal willen investeren, moeten volgens de onderzoekers dan ook Engelstalig personeel opleiden, ongeacht hun moedertaal. “Op die lokale markten heeft men uiteraard de plaatselijke taal nodig, maar wanneer er grensoverschrijdend moet worden gecommuniceerd, zal daarvoor waarschijnlijk op het Engels moeten worden teruggevallen,” voert Walid Hejazi nog aan. (MH)

Meer