Emiraten allereerste petroleumstaat die klimaatneutraal wil worden

De Verenigde Arabische Emiraten willen als eerste lid van de Organization of Petroleum Exporting Countries (Opec) klimaatneutraal worden. Die stap kan volgens waarnemers een belangrijke impact hebben, want zou ook andere producenten kunnen dwingen gelijkaardige plannen te formuleren.

Opmerkelijk is wel dat de duurzame plannen de Verenigde Arabische Emiraten niet noodzakelijk zouden verplichten om minder olie te verkopen.

Klimaattop

“De Verenigde Arabische Emiraten bekijken maatregelen die hen zouden toelaten om te helpen vermijden dat de temperatuur op aarde tegen het midden van dit decennium met meer dan 1,5 graden Celsius zou stijging in vergelijking met de niveaus die voor de start van het industriële tijdperk werden geregistreerd”, voert het persbureau Bloomberg aan.

De officiële aankondiging van de plannen zou gebeuren voor de klimaattop van de Verenigde Naties, die in november in Glasgow wordt georganiseerd. Met deze actie zouden de Emiraten de eerste grote petrostaat worden die een dergelijk ambitieus klimaatdoel naar voor schuift.

“De emissies van de fossiele brandstoffen die door het land naar het buitenland zijn geëxporteerd, worden in deze berekeningen echter niet opgenomen”, waarschuwt Bloomberg daarbij wel. “Hierdoor kan het land technisch gezien netto de emissieloze status bereiken, terwijl ondertussen verder miljarden dollar in de oliewinning kunnen worden geïnvesteerd.”

Door de export van petroleum zijn de Verenigde Arabische Emiraten een van de rijkste landen van de wereld geworden. Het verbruik van fossiele brandstoffen en de emissies van broeikasgassen hebben daarbij eveneens hogere niveaus bereikt.

De Emiraten, die bijna 10 miljoen inwoners tellen, genereerden twee jaar geleden 190 miljoen ton koolstofdioxide. Per hoofd van de bevolking kennen de Emiraten één van de hoogste emissies van de hele wereld. Het land laat daarbij onder meer Australië en de Verenigde Staten achter zich.

Volgens de huidige plannen zou slechts de helft van de energieproductie in de Verenigde Arabische Emiraten tegen het midden van deze eeuw een emissievrij karakter moeten hebben. Die productie zou afkomstig moeten zijn uit hernieuwbare bronnen en nucleaire centrales. Het saldo zou geleverd worden door gas en steenkool.

De milieugroep Climate Action Tracker voerde eerder al aan dat de klimaatinspanningen van de Emiraten onvoldoende blijven. De Abu Dhabi National Oil Company koestert plannen om zijn productiecapaciteit de volgende tien jaar van iets meer dan 4 miljoen vaten per dag tot 5 miljoen vaten per dag op te voeren.

Hoewel de Emiraten al sinds de jaren tachtig aan een diversificatie van hun economie werken, blijven fossiele brandstoffen de grootste bron van de inkomsten van het land. Fossiele brandstoffen voeren ongeveer 30 procent van het bruto binnenlands product aan.

Toch heeft het land al een aantal stappen ondernomen om zijn duurzame ambities te versterken. In het begin van deze eeuw werd onder meer de duurzame stad Masdar opgezet.

Engagement

Plannen op het gebied van klimaatneutraliteit zou volgens experts de druk op andere landen in het Midden-Oosten kunnen vergroten om gelijkaardige maatregelen aan te kondigen. “Het gebeurt zelden dat een petroleum-afhankelijk land gedurfde klimaatdoelen stelt”, beklemtonen zij.

“Van de grote producenten hebben alleen de Verenigde Staten zich tegen het midden van deze eeuw geëngageerd klimaatneutraal te worden. Onder meer Rusland toont zich weinig geneigd om concrete doelstellingen naar voor te schuiven. Zelfs een land zoals Noorwegen, dat op het gebied van duurzaamheid al belangrijke realisaties heeft laten optekenen, moet op het gebied van klimaatneutraliteit nog altijd duidelijke toezeggingen te doen.”

“Ook met wereldwijde beloftes rond klimaatneutraliteit, zal petroleum ook na het midden van deze eeuw waarschijnlijk nog een toekomst hebben”, zeggen de waarnemers. “Berekeningen van het International Energy Agency (IEA) tonen dat de wereld twee jaar geleden 100 miljoen vaten olie per dag consumeerde. Tegen het midden van deze eeuw zou dat verbruik nog altijd op 24 miljoen vaten per dag liggen.”

“De uitstoot van die fossiele brandstoffen, die vooral afkomstig zullen zijn van vliegtuigen en schepen, zal uit de lucht moeten worden gehaald door nieuwe boomaanplantingen of door de inzet van nieuwe technologieën.” (lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20