Elke tien jaar dreigt een mogelijke levenscrisis

Bij het begin van elk nieuw decennium in het leven moet met een groter risico op een crisis rekening worden gehouden. Dat is de conclusie van een onderzoek van docenten management aan de New York University en de University of California bij ruim veertigduizend respondenten in meer dan honderd landen en meer dan acht miljoen gebruikers van datingsites en online sportplatformen.

Een verklaring van het fenomeen moet volgens de onderzoekers wellicht worden gezocht in het feit dat de mens de gewoonte heeft om op het einde van elk decennium een evaluatie te maken, wat tot drastische veranderingen kan leiden.

Existentiële zin

“Wanneer mensen hun dertigste, veertigste, vijftigste of zestigste verjaardag naderen, kan vaak een plotse opstoot aan interesse voor de lichamelijke conditie worden opgemerkt,” zeggen de onderzoekers Adam Alter en Hal Hershfield. “Tegelijkertijd kan ook een piek worden geregistreerd in het aantal buitenechtelijke relaties. Tevens moet een toename van het aantal zelfmoorden worden vastgesteld.”

“Deze leeftijdsgrenzen worden door de meeste mensen immers beschouwd als belangrijke mijlpalen in hun leven. Dat is dan ook vaak het ogenblik om een evaluatie van zijn realisaties en mislukkingen te maken, wat bijzonder drastische beslissingen tot gevolg kan hebben.”

“Die mijlpalen zijn voor de mens vaak een ogenblik om naar een existentiële zin te zoeken,” zeggen Alter en Hershfield. “Dat kan ervoor zorgen dat men zijn leven een nieuwe richting wenst uit te sturen. Die richting kan echter zowel een positief als een negatief traject volgen.”

Marathon en cosmetische chirurgie

De onderzoekers stelden vast dat vooral bij het naderen van opmerkelijke mijlpalen in het leven vragen worden gesteld over de zin van het leven. Opgemerkt dat op die leeftijd mannen 18 procent meer geneigd zijn om zich op een online datingdienst in te schrijven dan de gemiddelde populatie. Ook bleken de zelfmoordcijfers op die leeftijden echter 2,4 procent hoger te liggen.

Tegelijkertijd kon worden opgemerkt dat deelnemers aan loopwedstrijden op negenentwintig en negenendertig jaar gemiddeld 2 procent sneller liepen dan de twee jaar voordien. Tevens blijkt de men op die leeftijden ook 25 procent meer geneigd is om voor de eerste keer aan een marathon deel te nemen.

De resultaten van het onderzoek kunnen volgens Alter en Hershfield echter ook een belangrijke boodschap inhouden voor de consumenten. “Men moet beseffen dat men op die leeftijden ook meer geneigd is om dure beslissingen, zoals investeringen of cosmetische chirurgie, te nemen,” zeggen de onderzoekers. “Dat inzicht moet de consument toelaten beslissingen om de juiste redenen te nemen.” (mah)

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.